Hon vill föra forskningen framåt

MOTALA. Sara Haghighi Smith är överläkare på neurologmottagningen på Motala lasarett. Nyligen fick hon ett forskningsanslag på 200 000 kronor från Stiftelsen för Parkinsonforskning.
– Det känns självklart bra. Det är ju så att om man har projekt och idéer så spelar ekonomin roll för att förverkliga dem, säger hon.
Sara Haghigi Smiths forskningsmetod har tidigare testats på MS-patienter. Nu testas den på Parkinsonspatienter. Patienterna sitter ner i en lugn miljö, går in i ett dataprogram och gör ett självtest.
Testet är ett reaktionstest som sedan analyseras av en neuropsykolog. I testet ingår 40 personer och därtill en kontrollgrupp på 40 personer till. Efter två år följer man upp med en kontroll.
- I och med den här nya metoden kan vi förhoppningsvis upptäcka sjukdomen och hjälpa patienterna i ett tidigare skede, säger Sara Haghigi Smith.
Det finns mycket kvar att forska om när det gäller neurolologiska sjukdomar och vad gäller Parkinsons sjukdom är det framför allt orsakerna till varför den uppkommer som Sara Haghigi Smith önskar se en förklaring till i framtiden.
– Det finns mycket studier och forskning om Parkinson, men man vet inte riktigt varför sjukdomen uppkommer. Det finns bara hypoteser kring det, säger hon.

Publicerad 16 June 2017 06:00

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag