Nu har Motala tagit över Vadstenagymnasiet

Av
Carolina Fransson

MOTALA. I mars beslutade Motala kommun att ta över Vadstenagymnasiet. Nu är avtalet påskrivet av båda kommunerna och skolan drivs nu i Motala kommuns regi.
Bildningsnämndens ordförande i Motala, Nicklas Rudberg (S) är nöjd.
Han menar att det är betydelsefullt för Motala att få ett turismgymnasium då turismen växer i kommunen och en utbildning är en del i att möta det behovet av personal som följer.
– Vi har varit överens länge om att det här är en bra idé.Andelen utländska turister ökar i Motala och vi behöver kompetent personal för det. Vi ligger också bättre till geografiskt. Kommer man till exempel i från Ödeshög är det lättare att pendla till Motala än till Vadstena säger han.
Skolan kommer att ligga kvar i Vadstena och heta Vadstenagymnasiet under kommande läsår, men i samband med skolstarten i höst kommer det att ske en nyöppning. Hur den kommer att se ut är inte klart, men det kommer att märkas att det blir en övergång, menar Nicklas Rudberg.
övertagandet av eleverna sker den 1 juli och personalen den 14 augusti. I stort sett alla elever och personal har valt att följa med in i den nya organisationen. Först hösten 2018 flyttas utbildningen till Motala. Föräldrar, elever och lärare är nöjda.
– Vi har tackat av elever och lärare och de är positiva till det här. Föräldrar har hört av sig och sagt att det känns bra, säger Kristina Lohman, kultur- och utbildningschef i Vadstena kommun.
Göran Fältgren (S), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden i Vadstena är också nöjd.
– Vi har velat att man ska värna om den pedagogiska strukturen som kännetecknar Vadstenagymnasiet och den kommer att bevaras. Vi har mycket projektarbeten och gör studieresor. Många arbetar så i dag och vi har alltid jobbat så på Vadstenagymnasiet, säger han.

Publicerad 19 June 2017 06:00

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag