Nu blir skolvägen säkrare

MJÖLBY. Gång- och cykelpassagen över Vetagatan i Mjölby var inte säker som den såg ut tidigare. Nu har trafikplatsen byggts om och vägen till och från skolan har blivit säkrare.

Överfarten över Vetagatan ligger mellan Egebyskolan och Slomarpområdet i Mjölby, vilket gör att många skolbarn dagligen passerar här. Tidigare i somras påbörjades arbetet med att bygga om gång- och cykelpassagen. Den tidigare signalreglerade korsningen har ersatts med ett farthinder, ett så kallat platågupp, och förbättrad belysning.

– De stora fördelarna är framför allt att vi fått en kraftigt lägre hastighet på platsen, där en viktig gång- och cykelbana mellan Slomarp och övriga Mjölby möter en hårt trafikerad gata, säger Joel Runn, trafikingenjör på Mjölby kommun.

Trafiksäkerheten förbättras i och med att hastigheten sjunker, poängterar han.

– Och om en olycka ändå skulle ske är det i mycket låga hastigheter, med lägre skadegrad. Det innebär förhoppningsvis att fler vill gå och cykla till skolan, arbetet och fritidsaktiviteter.

Ombyggnationen har kostat omkring 300 000 kronor, varav Trafikverket står för hälften.

– Om farthindret kan förhindra bara en olycka så har det betalat sig, eftersom det motsvarar de samhällsekonomiska kostnaderna för en lindrig olycka. Därför anser vi att det är mycket väl använda pengar, menar Joel Runn.

Publicerad 05 September 2017 06:00

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag