Inte sedan 1980-talet har det funnits någon järnvägsverksamhet här, berättar plan- och byggchefen Rebecka Bäck som nu jobbar fram en ny detaljplan för området. Foto:Pernilla Alsén

Inte sedan 1980-talet har det funnits någon järnvägsverksamhet här, berättar plan- och byggchefen Rebecka Bäck som nu jobbar fram en ny detaljplan för området. Foto:Pernilla Alsén

Nu ska stationsområdet rustas upp

ÖDESHÖG. Det var många år sedan järnvägen i Ödeshög var i bruk. Nu ska det gamla stationsområdet anpassas för annan verksamhet.

Rebecka Bäck är plan- och byggchef i Ödeshög kommun. Hon berättar om arbetet med den nya detaljplanen för stationsområdet i Ödeshög.

Bakgrunden är att marken i det aktuella området enligt nuvarande detaljplan är avsedd för järnvägsändamål, vilket i dag inte är aktuellt. Järnvägen genom Ödeshög byggdes i slutet av 1880-talet, persontrafiken pågick fram till 1950-talet och godstrafiken till i början av 80-talet.

Nu har det tagits fram ett förslag till en ny detaljplan som klargör hur området skulle kunna användas i framtiden.

– Eftersom den nuvarande planen säger att det är för järnvägsbruk ligger det som en död hand över området, det blir väldigt begränsat, säger Rebecka Bäck.

Kvar i dag finns här bara det gamla magasinet och en intilliggande träbyggnad där ett persienn- och markisföretag samt en byggfirma håller till.

– En del i detta är att möjliggöra för dem att utveckla sina verksamheter, förklarar Bäck.

Enligt den nya detaljplanen föreslås en ny gata mellan Verkstadgatan och Kungsvägen ersätta den ”smitväg” som idag finns där och där banvallen tidigare låg planeras en gång- och cykelväg fram till Fridtjuv Bergskolan, som ska anslutas till den befintliga cykelvägen mellan Ödeshög och Hästholmen.

Det är också planerat för att en återvinningsstation ska kunna rymmas inom planområdet.

Under sommaren har ett första förslag varit ute på remiss hos myndigheter och berörda grannar och nyligen hölls ett samrådsmöte där alla som hade synpunkter eller funderingar var välkomna att delta.

Nu väntar en ny runda, där eventuella justeringar ska göras, innan det slutgiltiga förslaget kan antas genom politiskt beslut. Det beräknas vara klart till årsskiftet.

Det var längesen som stationsområdet användes för järnvägsbruk.

Det var längesen som stationsområdet användes för järnvägsbruk.

Publicerad 07 September 2017 06:00