Foto: mostphotos.com

Foto: mostphotos.com

Deprimerade pappor riskerar att inte få hjälp

LUND. Att nyblivna mammor kan drabbas av depression är allmänt känt. Men att även pappor drabbas kan vara vanligare än man tidigare trott. Det visar en studie från Lunds universitet.

– Det är tabubelagt att tala om att man mår dåligt, säger Elia Psouni, docent i utvecklingspsykologi i ett pressmeddelande, som tillsammans med psykologerna Johan Agebjörn och Hanne Linder är författare till studien.

Efter varje förlossning övervakas mammorna noga. Att övervaka nyblivna föräldrar är viktigt. Både för de vuxnas psykiska hälsa, men även för barnen. Bebisar till deprimerade föräldrar tenderar att få mindre stimulans vilket i förlängningen kan leda till långsammare utveckling. I enstaka fall kan depression leda till aggressiva beteenden och grov misskötsel av barnet.

– Depressionen innebär inte bara ett stor lidande och slit för föräldern men också en risk för barnet, säger Elia Psouni.

Mellan tio till tolv procent av mödrarna drabbas av en depression. I en ny studie visar att åtta procent av papporna drabbas av en depression efter att de blivit föräldrar. För en tredjedel av papporna hade depressionen blivit så pass allvarlig att de funderade på att skada sig själva. Det finns ett mörkertal menar Elia Psouni, Johan Agebjörn och Hanne Linder, där de också önskar en förändrad mätmetod för att fånga upp exempelvis irritation, låg stressnivå och brist på självkontroll hos män. Psykologerna vill nu att deras resultat dels kommer att leda till att alla nyblivna pappor screenas för depression, precis som mammorna.

– Papporna visar symptom under längre period än mammorna, vilket kan ha att göra med att de sällan får hjälp, men det kan finnas andra förklaringar. Oavsett anledning, är det viktigt att följa upp de eftersom deras del av föräldraledigheten oftast infaller mot slutet av barnets första levnadsår, menar Elia Psouni.

Publicerad 20 October 2017 06:00