Erja Kumpulainen, Eva Waldau och Lena Lind är både nöjda och lite överraskade över hur väl diabetesprojketet fallit ut. Foto: Pernilla AlséN

Erja Kumpulainen, Eva Waldau och Lena Lind är både nöjda och lite överraskade över hur väl diabetesprojketet fallit ut. Foto: Pernilla AlséN

Lyckat projekt för diabetessjuka

ÖDESHÖG. Ibland kan små medel göra stor skillnad. Diabetesprojektet som pågått i Ödeshög under året har gett tydliga resultat.

Enhetschef Erja Kumpulainen på särskilda boendet Fyrväpplingen i Ödeshög ville öka medvetenheten och kunskapen kring diabetes, en sjukdom som drabbar många äldre.

– Jag upplevde en osäkerhet bland sköterskorna, vad som gäller, säger hon.

Till sin hjälp tog hon Lena Lind, diabetessköterska på vårdcentralen, och Susanne Wik, diabetesansvarig i kommunen. Samarbetet mellan äldreboendet och vårdcentralen har handlat om diabetes och kost.

– Vi har bland annat pratat om hur, när och varför man ger insulin. Och om mat och dryck, vad som händer när man byter ut livsmedel mot bättre alternativ med mindre socker, säger Lind som i slutet av förra året höll ett par kortare föredrag för personalen.

Marie Waldau jobbar som undersköterska på Fyrväpplingen. Hon och kollegorna är väldigt positiva till projektet.

– Vi har hittat bättre alternativ och det har fått oss att tänka till och vakna upp, säger Waldau och berättar att det kan handla om att byta saft mot vatten, att inte av gammal vana duka fram Ballerinakex till kaffet, att välja en nyponsoppa med mindre socker i.

Små och enkla förändringar som gör stor skillnad för många diabetespatieter, har det visat sig. Samtidigt poängterar Marie Waldau att man på boendet fortfarande festar till det ibland med både saft, kakor och tårta.

Personalens nyvunna kunskaper har det gett ett tydligt och positivt utslag. Många diabetespatienter har fått ett stabilare blodsocker, färre insulinkänningar och bättre sårläkning. Personalen behöver dessutom mer sällan kontakta läkare.

Nu hoppas man kunna införa detta i fler boenden och verksamheter – och att fler kommuner ska ta efter.

– Det här visar att man med små medel och liten kostnad kan göra stora förändringar, säger Lena Lind.

Marie Waldau (t.v.) och Lena Lind jobbar för att diabetessjuka på serviceboendet ska må bättre.

Marie Waldau (t.v.) och Lena Lind jobbar för att diabetessjuka på serviceboendet ska må bättre.

Publicerad 25 October 2017 12:00