Larmet: Livmoderhalscancer ökar kraftigt i Östergötland

ÖSTERGÖTLAND.

Antal fall av livmoderhalscancer ökar. Trots att drygt 80 procent av Sveriges kvinnor tar cellrpover så ökar nu antalet livmoderhalscancerfall med 20 procent. Östergötland är ett av länen där sjukdomsfallen ökar mest.

Trots att majoriteten av landets kvinnor deltar i de regelbundna cellproven för att förebygga livmoderhalscancer så drabbas allt fler kvinnor av sjukdomen. Nu ökar antalet fall av livmoderhalscancer för första gången på flera decennier och ökningen är kraftig. Mellan 2014 och 2015 ökade antalet fall med 20 procent, eller ca 100 personer, enligt nya siffror från Cancerfonden. Risken att drabbas är störst för kvinnor som inte genomgått screeningen för livmoderhalscancer.

Varje år upptäcks mellan 450 och 500 fall av livmoderhalscancer. I en majoritet av dem har kvinnorna inte tagit cellprov eller bara gjort det sporadiskt. Screeningstatistiken, som också är en del av Cancerfondens rapport, deltar 82 procent av alla kvinnor i Sverige mellan 23 och 60 år regelbundet i programmet. Men andelen kvinnor som deltar skiljer sig mycket åt mellan de olika landstingen. Enligt Cancerfondens rapport har fallen av livmoderhalscancer ökat mest i sju landsting: Östergötland, Jönköping, Blekinge, Halland, Värmland, Örebro och Dalarna.

Publicerad 01 March 2018 16:00

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag