10 000 är utan skydd

MOTALA.

Skyddsrummen räcker inte till. 10 000 av Motalas drygt 43 000 invånare får inte plats i skyddsrummen som finns i kommunen.

Skyddsrum ska användas av invånarna i händelse av krig eller annat allvarligt hot. I Sverige finns det cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som kontrollerar att skyddsrummen vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras. Men det är fastighetsägaren själv som underhåller skyddsrummen.

Skyddsrummen är oftast belägna i källare i hyreshus eller i industrifastigheter. Rummen är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas och skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler. De har sedan två dygn på sig att ställa i ordning skyddsrummet. I ett skyddsrum finns vatten, värme, ventilation och toalettmöjligheter. 0,75 kvadratmeter så stor är ytan som är beräknad per person i ett skyddsrum.

I Motala kommun finns det 334 skyddsrum med plats för 35 575 människor. 10 000 av kommuninvånarna får inte plats. Civilbefolkningen är inte tilldelade något specifikt skyddsrum utan ska bege sig till det som är närmast och det är först till kvarn som gäller.

Så här kan du förbereda dig

72 timmar. Så länge förväntas hyresgäster och andra invånare klara sig utan myndigheternas hjälp vid kris eller katastrof.

Här är några tips:

• Det viktigt att du kan tillgodose de fem grundbehoven: mat, vatten, sömn, värme och information.

• En batteridriven radio är bra att ha vid längre strömavbrott.

• Rent vatten kan sparas i kärl i minst en vecka om det förvaras mörkt och svalt. Räkna med 2–3 liter per dag för en vuxen.

Källor: Civilförsvarsförbundet, MSB och Hem & Hyra

Publicerad 02 March 2018 06:00

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag