Dieselbilar kan komma att förbjudas i stadskärnor

Tre olika miljözoner införs

SVERIGE.

Regeringen föreslår en ny lag som gör det möjligt för kommuner att förbjuda äldre dieselbilar. Men förbudet gäller enbart i den allra hårdaste miljözonen.

Av
Maja Bergqvist

I miljözon 2 tillåts dieselbilar som är tillverkade efter 2006, så länge de uppfyller vissa miljökrav. Detta enligt en artikel skriven i mestmotor.se.

Totalt rör det sig om tre miljözoner, med olika hårda krav. I den allra hårdaste zonen tillåts enbart elfordon och de gasbilar som uppfyller kraven för Euroklass6.

Transportstyrelsen har haft som mål att zonerna införs redan 2020 och menar att miljözonerna kommer att bidra till en lugnare och renare stadsmijö.

Mer information om miljöklasser hittar ni här: miljofordon.se.

Publicerad 23 March 2018 00:00