Nu kan fler krogar fällas för diskriminering

Undantag för små företag inom restaurangbranschen tas bort

SKÅNE.

Företag med färre än tio anställda inom varu- och tjänstesektorn, till exempel restauranger, caféer och butiker, har tidigare undantagits från lagen om bristande tillgänglighet. Från 1 maj tas undantaget bort.

Av
Maja Bergqvist

Det så kallade diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, ska gälla samtliga företag oavsett storlek.

När lagen infördes 2015 valde riksdagen initialt att låta verksamheter med färre än tio anställda undantas reglerna. De företag som inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet kan göra sig skyldiga till diskriminering.

Carolina Stiwenius är utredare och jurist på diskrimieringsombudsmannen, DO.

– Det finns redan lagar och regler för vad en skälig åtgärd innebär, till exempel i plan- och bygglagen. Om det finns hinder för framkomlighet ska dessa tas bort, så länge det inte är allt för kompicerat. Det är en avvägning från fall till fall.

Exempel på enkla åtgärder kan vara att ledsaga en person genom lokalen, flytta en hylla, läsa upp en meny eller att flytta på starkt doftade produkter.

Ännu har det inte kommit in frågor eller synpunkter på lagändringen.

– Vi har precis gått ut med informationen på vår hemsida och i social medier. Men det kan hända att människor hör av sig längre fram när de nåtts av informationen. Men att det rörde sig om ett tillfälligt undantag har funnits med i diskussionerna från början, säger Carolina Stiwenius.

Fakta

Det finns sju diskrimineringsgrunder i Sverige

  Kön

  Könsöverskridande identitet eller uttryck

  Etnisk tillhörighet

  Religion eller annan trosuppfattning

  Funktionsnedsättning

  Sexuell läggning

  Ålder

Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet är en form av funktionsnedsättning.

Publicerad 27 April 2018 04:30