Goda tider – då slänger vi mer skräp

Avfallsmängderna ökar under högkonjunktur

SVERIGE. Under förra året kastade den genomsnittliga svensken 473 kilo avfall. Det är en ökning med 2,5 procent jämfört med året innan. På branschorganisationen Avfall Sverige ser man en tydlig koppling mellan goda tider och mängden skräp.

Av
Anja Degerholm

– Vi måste komma bort från sambandet mellan högkonjunktur, hög konsumtion och ökade avfallsmängder. Det är en trend som måste brytas, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist i ett uttalande.

Totalt behandlades 4 782 440 ton hushållsavfall under 2017, vilket alltså är en ökning med 2,5 procent från föregående år. Som jämförelse ökade BNP med 2,4 procent under samma period.

En stor del av avfallsökningen består av grovsopor till energiåtervinning som har ökat med drygt 6 procent. Runt hälften av hushållsavfallet går nu till energiåtervinning. Materialåtervinningen ligger på ungefär samma nivå som tidigare.

– Inom en inte alltför avlägsen framtid kräver EU:s mål för cirkulär ekonomi att vi hushållar med resurserna, att vi återvinner och återanvänder men framför allt förebygger avfall. Avfallsbranschen har vidtagit flera åtgärder i den vägen, nu krävs det att även producenter och tillverkare gör oss sällskap. Avfallsmängderna måste minska även i tillverkningsledet, säger Weine Wiqvist.

Avfall Sverige ska därför under 2018 göra en särskild insats för att komma till bukt med det osynliga avfallet, det vill säga det som uppstår i produktionsledet och som konsumenten inte ser. Det osynliga avfallet väger ofta betydligt mer än själva slutprodukten.

Under förra året hade 223 av landets 290 kommuner separat insamling av matavfall och mängden matavfall ökade med 4 procent. Restavfallet, det som går i den vanliga soppåsen, har minskat. En annan positiv siffra är att deponeringen av hushållsavfall har minskat med 24 procent och är nu nere på 0,5 procent. Inom EU deponeras omkring en fjärdedel av hushållsavfallet.

Den biologiska återvinningen, det vill säga rötning och kompostering, har däremot minskat med 2,2 procent. Omkring 16 procent av hushållsavfallet går till biologisk återvinning.

Publicerad 29 May 2018 10:18

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag