Regeringen satsar på ökad information kring barnvaccination

"Felaktig information kan försvåra för föräldrar"

SVERIGE.

Regeringen vill att landets föräldrar ska få mer och utförligare information om vaccin. Därför har Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att förstärka informationsarbetet.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att förstärka arbetet med information om vaccinationer.

Enligt socialminister Annika Strandhäll (S) säger i ett uttalande att det finns många missuppfattningar om vaccinationer och att informationsinsatserna därför måste stärkas.

– Vaccinationer är ett av de mest effektiva sätten att förebygga sjukdomar. Felaktig information kan försvåra för föräldrar att göra välgrundade val kring sina barns vaccination, säger socialministern i ett pressmeddelande.

Föräldrar avgör själva om barnen ska vaccineras och inför dessa beslut kan föräldrar ha frågor om varför man ska låta sitt barn vaccineras; om risker, biverkningar och hur vaccinationen går till.

Alla barn i Sverige erbjuds kostnadsfritt vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, HIB-infektion, pneumokockinfektion, mässling, påssjuka och röda hund. Flickor erbjuds även vaccinering mot humant papillomvirus (HPV).

Folkhälsomyndigheten får 5,5 miljoner kronor för uppdraget med informationsarbete som ska slutredovisas senast den 20 januari 2021.

Publicerad 29 June 2018 07:00