Oskar Hansson, professor och överläkare, har tillsammats med ett internationellt forskarteam funnit en metod att spåra Alzheimers sjukdom i hjärnan.

Oskar Hansson, professor och överläkare, har tillsammats med ett internationellt forskarteam funnit en metod att spåra Alzheimers sjukdom i hjärnan. Foto: Privat, Matt York/Ritzau Scanpix

Ett steg närmare att bota Alzheimers

Ny metod gör det lättare att diagnosticera sjukdomen

LUND.

Att ställa diagnos på Alzheimers kan vara svårt för sjukvården idag. Forskare i Lund har arbetat fram en metod att i ett tidigt skede upptäcka sjukdomen. Nu hoppas de att deras framsteg kan leda till ett botemedel.

– Det har visat sig att metoden fungerar väldigt bra. Många patienter som drabbas av Alzheimers får inte en korrekt diagnos, men vi har hittat ett sätt att upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede. Jag tror det kan hjälpa de som forskar om ett botemedel, säger Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare på SUS, som lett en stor internationell studie om metoden.

Idag är det svårt att ställa diagnos menar Oskar Hansson. Några av symptomen på Alzheimers är minnessvårigheter, orolighetskänslor och att patienten har svårt att hitta ord.

– Det är ospecifika symptom som kan ha många orsaker som exempelvis stress eller depression.

Men genom att spruta in ett ämne i hjärnan kan de första spåren av Alzheimers sjukdom hittas. Patienten skannas sedan med en PET-kamera som idag används i sjukvården för att bland annat hitta cancer.

– Ämnet är unikt och binder det sjukliga proteinet tau i klumpar. Det är tau som orsakar att nervceller dör i hjärnan och patienter drabbas av Alzheimers. Genom att röntga hjärnan kan vi sedan se var det skadade området finns. Om vi inte hittar någonting beror symptomen av andra orsaker, säger Oskar Hansson.

Tau PET visar på omfattande mängder av sjukligt tau protein i tinning- och hjässloberna hos patienter med Alzheimers sjukdom.

Tau PET visar på omfattande mängder av sjukligt tau protein i tinning- och hjässloberna hos patienter med Alzheimers sjukdom. Foto: Oskar Hansson

Upptäckten är ett stort steg mot att få fram ett botemedel hoppas Oskar Hansson och hans internationella forskarkollegor.

– Idag har det varit svårt med de medicinska forskningsstudierna, eftersom det varit svårt att diagnosticera patienterna. En del har inte haft Alzheimers men varit med i kliniska studier vilket inte gett rättvist resultat. Nu blir det enklare att hitta de som drabbats och med förhoppning i framtiden att hitta ett botemedel. Nu kan vi se om nya läkemedel minskar eller lyckas hindra spridningen av proteinet tau.

Ännu är inte metoden godkänd för kliniskt bruk, men Oskar Hansson tror att den kommer finnas i bruk inom ett par år.

– Vi vet att vår studie öppnat dörrar och fler forskningsstudier görs i bland annat USA. En studie som tillsammans med vår kan bli en viktig pusselbit att få metoden godkänd av läkemedelsverken i USA och Europa. Jag tror den kommer finnas i kliniskt bruk inom två år.

Publicerad 11 October 2018 06:00