Den nya public service-avgiften införs från och med den 1 januari 2019.

Den nya public service-avgiften införs från och med den 1 januari 2019. Foto: Mostphotos.com

Klart: Tv-avgiften ersätts med "skatt" efter nyår

Höginkomsttagare kan få betala upp till 1 300 kronor

SVERIGE. Från och med nyår slopas den nuvarande tv-avgiften. I stället ersätts den med en public service-avgift som i realiteten är en skatt. Höginkomsttagare kan få betala upp till 1 300 kronor på ett år.

"Avgiften ska betalas av den som är obegränsat skattskyldig, har fyllt 18 år och har en beskattningsbar förvärvsinkomst, alltså inkomst av tjänst eller näringsverksamhet", skriver Riksdagen i ett pressmeddelande.

Den nya avgiften kommer att utgöra en procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett visst tak.

"För 2019 kommer avgiften maximalt att vara drygt 1 300 kronor per person och år. Personer med en lägre inkomst än cirka 13 600 kr/månad betalar en reducerad avgift", står det att läsa.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2019. Skatteverket får ansvar för att kräva in avgiften.

Publicerad 15 November 2018 09:20