De flesta mellan 31 och 40 år anser att bostadsrätter ska få hyras ut i andra hand, visar en ny rapport. Men för en andrahandsuthyrning finns regler att följa.

De flesta mellan 31 och 40 år anser att bostadsrätter ska få hyras ut i andra hand, visar en ny rapport. Men för en andrahandsuthyrning finns regler att följa. Foto: Mostphotos

Allt fler hyr ut boende i andrahand – det här gäller

Bostadsbrist och amorteringskrav ger ökad efterfrågan på andrahandsboende

SVERIGE.

Andrahandsuthyrningen har ökat, därmed också frågorna kring vad som gäller när man hyr ut till en andra part.

Det är det rådande läget på bostadsmarknaden med bostadsbrist och amorteringskrav som beskrivs vara orsak till att andrahandsuthyrningar har ökat kraftigt under senaste år. Främst är efterfrågan störst i storstäder. Men vad många dock missar är vad som gäller för en andrahandsuthyrning, enligt SBC Sveriges BostadsrättsCentrum.

Till att börja med krävs ett godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse eller hyresnämnden och ofta behöver bostadsrättsinnehavaren ange ett skäl till sin andrahandsuthyrning. I dag är det allt färre föreningar som godkänner korttidsuthyrningar som kan tolkas som en komersiell hotellverksamhet. Och att hyra ut utan tillstånd kan konsekvenser och kan i värsta fall leda till tvångsförsäljning.

– Valet att förbjuda andrahandsuthyrningar grundar sig ofta i att skydda föreningen och dess medlemmar från otrygghet, oreda samt att rutiner inte hålls. Korttidsuthyrningar kan leda till höjd risk för skadegörelse och kriminalitet. Det finns flera exempel på när andrahandsuthyrningar har gått fel och där föreningen har fått ta på sig kostnaden. Bostadsrättsföreningar som har tydliga regler och som är förberedda på hur de ska agera vid fall där det sker olovlig uthyrning har mycket att vinna, säger Stefan Lindberg, Affärsområdeschef juridik på Sveriges BostadsrättsCentrum, i ett pressmeddelande.

Enligt en rapport från SBC anser 83 procent att man ska få hyra ut i andra hand. Det är främst de mellan 31 och 40 år som tycker att andrahandsuthyrning ska vara tillåtet, medan bara 16 procent av de som är från 65 år och uppåt anser att det bör accepteras.

Tycker du att man ska få hyra ut i andra hand?

Total

18–30 år

31–40 år

41–50 år

51–65 år

Äldre än 65 år

Det är okej vid långtidsuthyrning (minimum 6 månader)

23%

20%

29%

21%

24%

22%

Det är okej under en kort tid (max 6 månader)

32%

26%

26%

31%

35%

41%

Det är alltid okej

28%

42%

38%

30%

23%

12%

Det är aldrig okej

8%

2%

2%

8%

9%

16%

Vet ej

9%

10%

5%

9%

9%

9%

Vad skulle du göra om du upptäckte att din granne hyr ut i andra hand utan bostadsrättsföreningens tillåtelse?

Total

18–30 år

31–40 år

41–50 år

51–65 år

Äldre än 65 år

Jag skulle direkt vända mig till föreningen

38%

21%

28%

36%

43%

55%

Jag skulle prata med grannen ifråga

15%

14%

12%

15%

19%

14%

Jag skulle avvakta men hålla den berörda lägenheten under uppsikt

21%

27%

26%

26%

19%

10%

Jag skulle inte göra något

17%

27%

25%

13%

11%

12%

Vet ej

7%

10%

9%

9%

5%

5%

Annat

2%

0%

1%

1%

2%

3%

Källa: SBC

Publicerad 17 November 2018 07:00