Genrefoto.

Genrefoto. Foto: Mostphotos

Få elever tar gymnasieexamen på komvux

Bara var tjugonde elev tar examen

SVERIGE.

Bara var fjärde elev som missar gymnasieexamen med ett fåtal kurser går över till komvux och endast var tjugonde elev tar examen där. Det visar en ny studie från Skolverket.

– Det är uppenbart att de flesta elever som missar gymnasieexamen med några få kurser inte går över till komvux inom en nära tid. Det är därför viktigt att gymnasieskolan ger eleverna stöd så att de får examen. De som ändå inte når ända fram måste få tydlig information om möjligheterna att studera klart på komvux, säger Marcello Marrone, chef för Skolverkets enhet för vuxenutbildning, i ett pressmeddelande.

Det är Skolverket som har gjort en studie över elever som gick över till komvux 18 månader efter att de hade lämnat gymnasieskolan läsåret 2014/15 med studiebevis i stället för gymnasieexamen.

Studien visar att det årligen är omkring 7 000 gymnasieelever som är nära att ta examen från nationella program. Men i stället för examen får eleverna studiebevis på grund av att de får betyget F i någon eller några kurser. Endast var fjärde av dessa elever läser någon kurs på komvux inom ett och ett halvt år efter man har lämnat gymnasiet. Endast 6 procent av dessa tar ut en gymnasieexamen från komvux.

Elever som läser komvux för att komplettera sina studier läser oftast matematik, svenska och engelska. Matematiken är det ämne som flest elever har bekymmer med i gymnasieskolan och som fortsätter vara en svårighet för elever på komvux, visar studien.

Publicerad 18 November 2018 07:00