Swedish passport on dark background.

Swedish passport on dark background. Adam - stock.adobe.com

Nya regler för pass och id-kort

Det här gäller

VÄXJÖ.

Polisen medddelar att nya regler gäller från den 1 april när man ska söka pass eller nationellt id-kort.

Av
Hans Nilsson

Om man ansöker om pass eller id-kort och identifierar sig med tjänstekort ska det vara SIS-märkt. Andra typer av tjänstekort är inte längre giltiga som legitimation vid ansökan om svenskt pass eller nationellt id-kort.

Man är alltid skyldig att styrka det svenska medborgarskapet. Polisen kan genomföra en utredning för att säkerställa att man är svensk medborgare.

För ett barn under 18 år krävs det alltid vårdnadshavares medgivande för ansökan om pass eller nationellt id-kort. Det ska lämnas på ett särskilt formulär där vårdnadshavarna undertecknar och där namnteckningen vidimeras. Vårdnadshavarna får inte vidimera varandras namnteckningar.

Om man behöver komplettera ansökan med handlingar till styrkande av identitet eller medborgarskap ska de visas upp i original eller genom vidimerad kopia av original.

Behöver man ett extra pass ska man motivera behovet skriftligt och uppge hur lång tid man behöver extrapasset. Man ska även uppge om man har behov av ett tidigare utfärdat extrapass under en övergångsperiod.

När man hämtar ut pass eller nationella id-kort ska man ha med det kvitto man fick vid ansökningstillfället och skriva namnteckningen, kontrasignera, på samma sätt som vid ansökan.

Publicerad 02 April 2019 00:00