Kostfonden vill minska sockerkonsumtionen i Sverige.

Kostfonden vill minska sockerkonsumtionen i Sverige. Foto. Wikicommons

Förslag: Inför skatt på söt dryck och godis – subventionera grönsaker

Vill minska sockerkonsumtionen per person och år med 15 kilo

SVERIGE. Inför ett nationellt mål för sockerförbrukning på totalt 25 kilo per person och år. Det föreslog Kostfonden under ett seminarium i riksdagen i veckan. Samtidigt lämnades en lista på åtta punkter in med förslag om hur man kan göra för att minska sockerkonsumtionen.

"Halva den svenska vuxna befolkningen har nu övervikt eller fetma och Sveriges regering och riksdag behöver agera för att vända utvecklingen", skriver Kostfonden i ett pressmeddelande.

Den största boven till övervikt och fetma är enligt Kostfonden socker – ett livsmedel som vi konsumerar i stora mängder.

Kostrådets rekommendation på 25 kilo ligger cirka 15 kilo vad vi förbrukar per person och år i Sverige idag.

Förutom fetma ökar socker även risken för typ 2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och demens.

– Överkonsumtionen av socker är en viktig orsak till fetman. För att nästa generations barn inte ska ta skada behövs insatser lika kraftfulla som de som en gång minskade rökningen, säger Ann Fernholm, grundare av Kostfonden, i ett pressmeddelande.

I samband med seminariet i riksdagen överlämnades en punktlista med förslag på åtgärder som Kostfonden anser vara nödvändiga för att få bukt med problemet.

  att mängden tillsatt socker ska anges på livsmedel

  att kostråden kring socker ska följas i alla offentliga måltider

  skatt på söt dryck och godis, subventionering av grönsaker

  en översyn av förpackningsstorleken på söt dryck och godis

  en reglering av marknadsföringen av sötsaker mot barn

  avsättning av medel för informationskampanjer kring socker

  forskning som utreder kunskapsluckor kring sockrets hälsoeffekter

Publicerad 26 April 2019 00:00