Motala kommun varslar 18 medarbetare

Detta till följd av minskat antal ensamkommande

MOTALA.

Antalet ensamkommande barn och ungdomar till Sverige har minskat och därmed också antalet fördelade platser till Motala.

Av
Maja Bergqvist

Flera av ungdomarna på HVB-hemmen i Motala har dessutom fått sin ålder uppskriven eller fyllt 18 år och har därför inte beviljats uppehållstillstånd. Dessa ungdomar har fått flytta till migrationsverkets anläggningar och är nu under deras ansvar.

Därför har personalnämndens arbetsutskott beslutat att varsla personal. Totalt omfattas 18 personer av varslet, ungdomshandledare och ungdomsassistenter.

– Vi har nu inlett en omplaceringsutredning, där vi tittar över kvalifikationer, turordning och så vidare. Vi kommer att se över om det finns en annan arbetsplats i kommunen för de varslade, säger Camilla Fagerlöf som är enhetschef på sociala resursverksamheten.

Omplaceringsutredningen är nyss påbörjad.

Vad händer om fördelningsantalet av ensamkommande barn och ungdomar ökar under 2019?

– Det finns redan i dag tomma plaster på andra HVB-hem och även på stödboende. Det finns beredskap för detta, säger Camilla Fagerlöf.

Publicerad 08 March 2018 14:30

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag