Vättern väcker heta känslor

Hundratals berörda kom för att lyssna och markera sitt missnöje

Av
Elisabeth Daljemar

SKJUTÖVNINGAR. 80 skjutdagar har blivit 50. Det stod klart då Försvarsmakten höll informationsmöte om den planerade utökningen av antalet övningsdagar vid Vättern. Att man backat betyder dock inte att kritiken tystnat.

Hundratals boende kring sjön hade samlats för att lyssna på vad Försvarsmaktens Folke Borgh och Håkan Johansson hade att säga om den planerade utökningen av antalet skjutdagar. Det visade sig ganska omgående att försvaret lyssnat på de kritiska röster som höjts mot planerna, genom att minska antalet övningsdagar man tänker söka tillstånd för, från 80 till 50.
Antalet är dock mer än dubbelt så stort som dagens 20, varför gesten inte såg ut att få någon större effekt. Stämningen på mötet blev alltmer laddad, ju längre tiden gick.

Påtaglig irritation

På de frågor som ställdes, om skjutningarnas påverkan på vattenkvalitén och det ökade buller de väntas medföra svarade Borgh och Johansson med att hänvisa till den miljökonsekvensbeskrivning som slår fast att störningarna för de kringboende kommer att bli marginella.

Beskeden, som helt uppenbart skulle ha en lugnande effekt, mottogs inte helt okritiskt. Irritationen hos de församlade var påtaglig och tonen hos dem som tog till orda ömsom upprörd, ömsom raljerande.
– Den här ansökan är det bästa som hänt – nu har ni verkligen fått alla mot er, alltså! sade en av åhörarna med adress Försvarsmakten.
– Kanske är det dags att regeringen omprövar det beslut man tog för 50 år sedan. Det är dags att sätta ned foten! utbrast Siv Ahlstrand (S), vice ordförande i Askersunds kommunstyrelse.
Hur det blir med den saken återstår att se. Veckan efter påsk planerar Försvarsmakten att lämna in sin ansökan om att få utöka antalet skjutdagar.

Håkan Johansson och Folke Borgh försvarade Försvarsmaktens aktiviteter vid och ovanför Vätterns vatten. FOTO: ELISABETH DÄLJEMAR

Håkan Johansson och Folke Borgh försvarade Försvarsmaktens aktiviteter vid och ovanför Vätterns vatten. FOTO: ELISABETH DÄLJEMAR

Kommunalråden Jan Sundström (M), Vadstena, Magnus Oscarsson (KD), Ödeshög och Camilla Egberth (S), Motala flankerade Försvarsmaktens representanter och lyssnade uppmärksamt på allt som sades.
FOTO: Elisabeth Däljemar

Kommunalråden Jan Sundström (M), Vadstena, Magnus Oscarsson (KD), Ödeshög och Camilla Egberth (S), Motala flankerade Försvarsmaktens representanter och lyssnade uppmärksamt på allt som sades. FOTO: Elisabeth Däljemar

Publicerad 02 April 2012 11:43