Föräldratvister allt vanligare

Av
Pernilla Alsen

Pernilla Alsen

FAMILJEBRÅK. Antalet vårdnadstvister fortsätter att öka. Enligt statistik från Domstolsverket inkom drygt 5 300 tvistemål om vårdnad till landets tingsrätter förra året, en fördubbling jämfört med 2004.
Totalt handlar det om omkring 8 000 barn vars föräldrar har så svårt att komma överens att deras bråk måste avgöras i domstol.

Statistiken talar till mammornas fördel när det gäller vårdnadstvister. I ungefär sju av tio fall tilldöms mamman ensam vårdnad om barnen, pappan i endast två av tio fall, något som olika pappaorganisationer kritiserat starkt. I var tionde fall dömer rätten att föräldrarna ska ha fortsatt gemensam vårdnad.

Vad är en vårdnadstvis?

När föräldrarna inte kan samarbeta rörande barnen brukar det sluta med att någon av dem ansöker om enskild vårdnad hos tingsrätten. Föräldrarna uppmanas då till samarbetssamtal tillsammans med en medlare. Om samtalen/medlingen misslyckas blir det en vårdutredning och därefter ett beslut från tingsrätten.

Publicerad 29 January 2013 06:00