Foto: Lars Lydig/Pressbild

Foto: Lars Lydig/Pressbild

Insänt:

Flytta myndigheter ut i landet

INSÄNT. Det finns felaktiga bilder av myndigheter och deras placeringar som länge snedvridit debatten, bland annat att det finns många myndigheter och anställda i Skåne och Västsverige som storstadslän. Den andra är att debattörer ofta utgår från tidigare regementskompensationer som enda resultatet av att flytta en myndighet. Vi vill rätta till felaktigheterna och samtidigt erbjuda argument för statliga myndigheter hos oss.
I ”myndighetsmyten”? klumpas de tre storstäderna ihop, trots att Stockholm dominerar totalt när det gäller antalet myndigheter med 139 huvudkontor jämfört med Malmö/Lunds tre och Göteborgs fyra. Jämför man länen är den korrekta bilden att våra län har färre myndigheter och lägre andel statligt anställda än många andra län. Som andel av arbetsstyrkan så ligger Skåne län och Västra Götaland på en betydligt lägre nivå än både Stockholm och Norrlandslänen. Statskontoret visade i en rapport förra året att det i Uppsala, Norrbotten och Västerbotten var mellan 14,7  och 9 procent som var statligt anställda av de sysselsatta. Det kan jämföras med 5,5 procent i Västra Götaland och 6,5 procent i Skåne.
”Fler, bredare och mer attraktiva arbetsmarknader”
Våra organisationer? har länge talat om att det finns vinster att hämta genom att placera nybildade myndigheter i en storstadsregion utanför huvudstaden. När nu regeringen börjat flytta myndigheter samt fått ett utredningsförslag om att flytta 10 000 statliga arbetstillfällen från Stockholm ser vi en möjlighet även för våra städer. Om regeringen flyttar myndigheter så har vi två förslag, Livsmedelsverket till Malmö och Kemikalieinspektionen till Göteborg. Med en placering i någon av våra städer breddas myndigheternas tillgång till kompetens och nya medarbetare med olika erfarenheter och nätverk än de huvudstadsbaserade. Den potentialen fanns inte när man kompenserade för försvarsnedskärningarna.
Landets ekonomiska? tillväxt gynnas med fler, bredare och mer attraktiva arbetsmarknader som stärks i sin roll som tillväxtmotorer som kompletterar huvudstaden. Vi är övertygade om att Malmö och Göteborg har mycket att erbjuda en myndighet som får sitt säte i vår del av landet. Med ett huvudkontor hos oss kan de få kontakt med nya nätverk och nya medarbetare med andra erfarenheter än de som finns tillgängliga idag. Det kompletterande näringslivet och ledande akademierna runt Malmö/Lund och Göteborg kan ge myndigheterna en nystart.
Ska en ?myndighetsflytt bli bra är det viktigt att tänka hur den blir ett komplement – inte kompensation.
Per Tryding
Vice VD Sydsvenska
Handelskammaren

Johan Trouvé
VD Västsvenska
Handelskammaren

Publicerad 22 March 2017 11:03