Fortsatt teknikstrul försenar vården

ÖSTERGÖTLAND. Sjukhus och vårdcentraler i länet har fortfarande tekniska problem med journalsystemet, vilket drabbar både patienter och personal. Driftstörningen påverkar tillgängligheten till vården eftersom verksamheterna blivit tvungna att gå över till manuella rutiner, vilket tar längre tid.

Driftstörningarna i Region Östergötlands journalsystem kom efter en planerad uppdatering av patientjournalsystemet Cosmic som gjordes under helgen. När fler användare började logga in i systemet i går, måndag, uppstod kapacitetsproblem, vilket gjorde att systemet fungerade trögt och att användare inte kunde logga in.

– Alla tre sjukhus är fortfarande i stabsläge och vi har även en regional sjukvårdsledning aktiverad. Vi har gått över till reservrutiner och har begränsat antalet enheter som har tillgång till systemet, säger Robert Svensson, chef för regional sjukvårdsledning.

Reservrutinerna innebär att arbetet tar längre tid.

– Vi har inte reducerat vår verksamhet, men det tar helt enkelt längre tid för våra medarbetare. Men vår bedömning är att vi har klarat det akuta omhändertagandet av våra patienter, säger Robert Svensson.

Driftstörningarna har dock påverkat tillgängligheten vid bland annat vårdcentralerna.

– Telefonrådgivningen tar längre tid när vi inte har tillgång till vårt ordinarie journalsystem. Därför ber vi alla som inte har akuta problem att avvakta med att kontakta sin vårdcentral, säger Annette Johansson på Primärvårdscentrum.

Influensavaccinationen pågår däremot som vanligt.

Johan Ljungqvist på Region Östergötlands IT-avdelning berättar att arbetet tillsammans med leverantören, för att få systemet att fungera fullt ut, pågår för fullt.

– Vi har viss funktionalitet i systemen, men det är kapacitetsproblem som gör att det inte fungerar fullt ut. I nuläget har vi ingen klar prognos för hur lång tid det kan ta att få igång full kapacitet igen, säger Johan Ljungqvist.

Publicerad 14 November 2017 16:08

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag