Motala släpper ut minst koldioxid i länet

MOTALA. Motala är kommunen i Östergötland som släpper ut minst koldioxid per invånare och år. Under en 10-årsperiod har utsläppen minskat med 22 procent, det uppger Sveriges radio, Östergötland.

– Vi är såklart oerhört glada över att se att utsläppen minskar. Det här resultatet stärker oss i vårt fortsatta miljö- och klimatarbete, säger Ulrika Hållstedt, klimatstrateg i Motala och fortsätter:

– Vi har jobbat konsekvent med miljöfrågan under en längre tid. I den egna organisationen har vi jobbat mycket med energieffektivisering av vårt fastighetsbestånd och att fasa ut fossila bränslen. Mot allmänheten har insatserna handlat mycket om hur vi reser och där har vi arbetat med till exempel Motala cykelstad, resecentrum och Östgötapendeln.

Motala kommun har minskat utsläppen med 22 procent på en 10-årsperiod. 2015 var de nere på 3,5 ton koldioxid per person och år och är alltså den kommun som släpper ut minst koldioxid per invånare och år i länet, det uppger Sveriges radio P4 Östergötland och även om Ulrika Hållstedt gläder sig åt siffrorna vill hon poängtera vikten av att arbetet fortsätter.

– Vi är långt ifrån klara än. Det krävs gemensamma insatser för att få ner utsläppen ännu mer. Transporter är ett jätteviktigt område. Där kommer kommunen jobba vidare med cykelfrågan samt med att stimulera användning av förnybara bränslen.

Publicerad 15 November 2017 15:00