Dataproblemen i vården lösta

Av
Pernilla Alsen

Pernilla Alsen

ÖSTERGÖTLAND. Dataproblemen som vården i länet drabbats av de senaste dagarna ser ut att var lösta. Tidigare i dag gav sjukvårdsledningen klartecken till att släppa in samtliga verksamheter i journalsystemet. Sedan dess har systemet använts fullt ut och arbetet ska enligt Region Östergötland fungera utan större problem.

Det var efter en planerad uppdatering av patientjournalsystemet Cosmic under helgen som problemen uppstod. När fler användare började logga in i systemet på måndagen uppstod kapacitetsproblem, vilket i praktiken innebar att systemet fungerade trögt och att användare tidvis hade svårt att logga in.

För sjukvården har driftstörningen inneburit en stor belastning, arbetet med att ta emot patienter och att dokumentera besöken har tagit längre tid än vanligt. På vissa enheter, framför allt inom primärvården, har tillgängligheten för patienterna varit sämre.

Även om IT-problemen är lösta kan väntetiderna och patienternas besök fortfarande dra ut på tiden, då det är en ny version av journalsystemet som installeras, vilket kräver en viss inkörningsperiod.

Publicerad 16 November 2017 15:06