Olika vägar till kommunikation

Sofia Löf: "Vi har fått mycket positiv respons"

ÖSTERGÖTLAND. Att relevant information når kommuninvånarna är förstås viktigt. Men det är inte alltid helt enkelt att veta vilken väg som är den bästa.

I Vadstena har man nyligen infört tjänsten Vadstena Play. Här, via webben, kan man till exempel ta del av korta klipp från olika byggprojekt i kommunen och här finns också sammanfattningar från alla nämndmöten, direkt efter att de avslutats. Kommunikationschef Sofia Löf, som är initiativtagare till projektet, berättar att mottagandet varit positivt så här långt.

– Vi har fått mycket positiv respons, både internt från kommunanställda som ser klippen via internwebben, och från kommuninvånare vilket också syns i videoklippens spridning, säger hon.

Vilka kanaler som används skiljer sig från fall till fall, förklarar Löf, beroende på ändamål och målgrupp. På hemsidan vadstena.se finns i stort sett all information och mycket sprids också via kommunens Facebooksida. Även mer traditionella kanaler som utskick och annonser används fortfarande för att sprida information.

Sofia Löf jobbar också för att ytterligare förbättra Vadstenabornas möjligheter att få kontakt med kommunen, genom att omorganisera den i dag mer traditionella kommunväxeln till en mer renodlad medborgarservice.

På Boxholms kommun jobbar man en hel del med webben, däremot har man ingen officiell Facebooksida, berättar Fredrik Svaton som är näringslivsansvarig och även har hand om dessa frågor.

– Om man har en Facebooksida krävs det att man tar hand om den och de resurserna har vi inte i dagsläget.

Kommunen alternerar i stället mellan annonsering i tidningar och på anslagstavlor, ibland görs utskick, beroende på vad det handlar om och vilka man vänder sig till.

I Mjölby kommun jobbar Mia Högberg som kommunikatör. Hon poängterar att information och kommunikation innefattar många olika delar.

– Kommunikationen ska utgå från invånarnas behov och kommunens värdegrund, mål och vision. Den ska bidra till att de är informerade om rättigheter, skyldigheter och vilken service och vilka tjänster kommunen har. En annan viktig del är att invånarna ska känna till vilka påverkansmöjligheter som finns.

Högberg lyfter fram kommunens medborgarservice som en central funktion.

– De gör ett väldigt viktigt jobb. Vårt elektroniska synpunkts- och felanmälningssystem används flitigt, det blir allt vanligare med frågor och synpunkter på Facebook och många väljer att skicka mail med frågor och önskemål.

Därtill händer det fortfarande ofta att invånare skickar vanliga pappersbrev, berättar Mia Högberg.

I Ödeshög är det kommunens webb som främst används för att sprida information, berättar näringslivs- och webbutvecklare Gunnel Lago och lyfter även fram möjligheten att dela med sig av synpunkter i ett formulär. Däremot har kommunen ingen egen Facebooksida.

– Men vi samarbetar med företaget som ligger bakom ”Det händer i Ödeshög” som bevakar positiva kommunala händelser från vår webbsida och flödar ut det på Facebooksidan, berättar Lago.

Vad tycker du?

På vilket sätt har du helst kontakt med kommunen? Vilka kanaler är bäst för information?

Kommentera gärna artikeln nedan - eller på vår Facebooksida.

Publicerad 17 November 2017 06:00