Kommunen vill veta vad du gör på fritiden

Av
Pernilla Alsen

Pernilla Alsen

MJÖLBY. Nu får Mjölby kommuns invånare, åtminstone några av dem, chansen att säga sitt om kommunens kultur- och fritidsutbud. 1000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 16 till 80 år kommer i dagarna att få en enkät skickad till sig.

Det är kultur- och fritidsnämnden som vill skaffa sig bättre koll på vad kommunens medborgare gör på sin fritid, vilka anläggningar som besöks och vad man vill att kommunen ska satsa på i framtiden när det gäller kultur och fritid. Medverkan, för de som får enkäten skickad till sig, är frivillig. ”Men svaren är viktiga eftersom de ger oss bra underlag för hur vi kan förbättra kultur- och fritidsutbudet i kommunen. Vi hoppas du kan hjälpa oss genom att ta dig tid att svara på enkäten.” skriver kommunen på sin hemsida.

Enkäten kan besvaras både digitalt och på pappersenkät. Svaren kommer sedan att analyseras och presenteras för politikerna i kultur- och fritidsnämnden. Tanken är att de enkätsvaren och de efterföljande analyserna ska resultera i ett idéprogram som politikerna kan ta ställning till. Resultat i form av diagram kommer dessutom att presenteras på Mjölby kommuns hemsida under våren 2018.

Publicerad 21 November 2017 12:00