Miljarder till bostadsbyggande

Av
Pernilla Alsen

Pernilla Alsen

ÖSTERGÖTLAND. 1,8 miljarder kronor, fördelat på 199 kommuner. Så mycket betalar staten ut till stöd till ökat bostadsbyggande i år. I Östergötland har drygt 83,7 miljoner kronor beviljats för bostadsprojekt i nio av länets kommuner.

Byggboomen märks tydligt. Intresset för statens stöd till bostadsbyggande har ökat ordentligt, bara det senaste året. Förra året ansökte 114 kommuner om bidrag, i år var det 204 kommuner. Totalt sett handlar det om 73 372 nya bostäder som de kommuner som är med och delar på årets bidrag gett startbesked till, vilket kan jämföras med 49 624 bostäder förra året.

I Östergötland har nio kommuner beviljats bidrag för bostadsbyggande. Mest får de större städerna Linköping och Norrköping som beviljats cirka 39,5 miljoner respektive 28,7 miljoner kronor. I Linköping handlar det om 1757 bostäder, i Norrköping 734.

Trea på länslistan är Motala som får drygt 5,9 miljoner kronor i statsbidrag för ökat bostadsbyggande, här har 145 bostäder fått startbesked. Mjölby, där 230 bostäder fått startbesked, får drygt 5,2 miljoner kronor i stöd. Vadstena, med 39 startklara bostäder, får 1,1 miljoner och i Boxholm handlar det om 15 bostäder och ett beviljat bidrag på knappt 616 000 kronor. I Ödeshög har sex bostäder fått startbesked och kommunen har beviljats ett statsbodrag på drygt 246 000 kronor.

I Vadstena uttalar sig kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg (S) om miljonbidraget.

– Det här är ett bra exempel på hur nationell och lokal politik hänger samman, där de kommuner som satsar på bostadsbyggande får ett välkommet stimulansbidrag. För Vadstena kommun som satsar stort på bostadsbyggande stärker det oss ytterligare, menar han.

 

Källa: Boverket

Publicerad 21 November 2017 06:00