Så många östgötar lever med löneutmätning från kronofogden

MOTALA. 5 081 personer i Östergötland lever med löneutmätning, det vill säga att en del av lönen varje månad går direkt till Kronofogden. Det visar en sammanställning som Nyhetsbyrån Siren har gjort.

– Det är tufft att leva med löneutmätning. Det är svårt att få det att gå ihop, säger Anna Lyder, teamchef på verkställigheten på Kronofogdemyndigheten till nyhetsbyrån Sirén.

I dag lever ungefär 100 000 personer i Sverige med löneutmätning och i år är det belopp som den skuldsatte får behålla efter skatt 4 734 kronor för en ensamstående vuxen och 10 711 kronor för en barnfamilj där föräldrarna lever tillsammans och barnet är över 7 år, är barnet yngre får familjen istället behålla 10 332 kronor. För en ensamstående föräldrar är det 7 625 kronor respektive 7 246 kronor som gäller. Pengarna ska täcka de vanliga levnadsomkostnader som mat, kläder, el och försäkringar. En löneutmätning pågår så länge skulderna finns kvar.

– Jag tycker att det är en lagom rimlig summa. Du kan klara dig men det ger inget utrymme för några extra vakanta utgifter, säger Britt-Marie Glaad, budget och skuldrådgivare i Motala kommun.

Alla kommuner ska erbjuda kostnadsfri budget- och skuldrådgivning till alla sina medborgare. I år har Motala fram till oktober månad hanterat 899 kontakter, där de ger rådgivning över telefon, haft 73 besökande ärenden och skickat in 44 ansökningar om skuldsanering till Kronofogden.

Publicerad 22 November 2017 15:00