Östgötarna reser lite i jämförelse

ÖSTERGÖTLAND. Fler östgötar än tidigare väljer att åka kollektivt. Trots det reser vi långt mindre än den genomsnittlige svensken.

Förra året gjorde östgötarna i snitt 65 resor var under året. Det kan jämföras med snittet i hela landet på 155 resor per invånare, enligt siffror från Kommun- och landstingsdatabasen.

Att det ser ut så här är naturligt, menar Mattias Näsström, trafikoperativ chef på Östgötatrafiken.

– Antalet resande i kollektivtrafiken speglar ganska bra antalet invånare i respektive län. Rikssnittet ligger där det ligger framförallt därför att Stockholm utgör halva Sveriges kollektivtrafik, säger han.

Storstäderna är en bra marknad för kollektivtrafiken, menar Näsström.

– Det märker även vi i våra stora städer, Linköping och Norrköping. Kollektivtrafik fungerar bäst där många reser.

Resandet med Östgötatrafiken fortsätter att öka. Förra året gjordes 29,5 miljoner resor, vilket är en ökning med en miljon resor jämfört med året innan.

Buss- och spårvagnstrafiken står för den största delen. Förra året stod pendeltågen för knappt 13 procent av alla Östgötatrafikens resor medan resterande resor gjordes med buss eller spårvagn. Östergötland, som hamnar på sjätte plats i riket, har en bra bit kvar att nå upp till toppen. I Stockholm, där pendlarna är flitigast, görs 362,4 resor per person och år. I Östergötland är motsvarande siffra 65,2.

Östgötatrafiken räknar med att kollektivtrafiken i länet kommer fortsätta att öka.

– För 2017 tror vi att resandet hamnar strax under fyra miljoner resor, säger Mattias Näsström.

Visste du att...

... enligt den nya klimatlagen, som träder i kraft vid årsskiftet, ska utsläppen från inrikes transporter, förutom flyg, minska med 70 procent mellan 2010 och 2030.

Källa: Siren

Publicerad 23 November 2017 10:00