Ny bana för cykelfantaster

MJÖLBY. Vifolkavallen i Mjölby har utökats med en pumptrackbana. Bakom satsningen ligger Mjölby Cykelklubb tillsammans med kommunen.

Mjölby Cykelklubb har, med stöd från kommunen, lokala sponsorer och en professionell banbyggare, byggt en pumptrackbana.

– Det här är något som våra unga önskat sig länge, det är för deras skull vi gör detta, säger Paananen.

Pumptruck är en form av cykelteknik där man – helst utan att trampa – liksom gungar (”pumpar”) sig fram på banan, som består av sandkullar.

Banan, som ligger mittemot entrén till ishallen, är både avsedd för klubbens barn och ungdomar och för andra i kommunen som är nyfikna och intresserade.

Mjölby kommun har bidragit med 50 000 kronor plus att man upplåtit marken, berättar Kjell Karlsson på kultur- och fritidsförvaltningen som menar att den nya banan är ett utmärkt exempel på bra samverkan mellan kommun och föreningsliv.

– Aktivitetsplatser och spontanidrott är ett område som vi inom kommunen aktivt jobbar med att utveckla. Den här och liknande anläggningar är utmärkta redskap för att stimulera till ökad fysisk aktivitet hos i första hand barn och ungdomar, säger Karlsson.

Banan bör dock inte beträdas riktigt än, vilket framgår av en skylt.

– Det beror lite på vädret, men helst behöver den ligga månader, för att marken ska sätta sig.

Publicerad 28 November 2017 10:05

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag