Debatt:

”Majoritetens politik hindrar Vadstena att växa”

Av
INSÄNT redaktion@ostgotatidningen.se

VADSTENA. Konsensus verkar för att vi skall utveckla hela kommunen på ett långsiktigt och hållbart sätt. I detta väger vi bland annat in ekonomi, miljö och sociala aspekter. För att åstadkomma det behöver vi bli fler invånare.

Vi tror att fler skulle välja Vadstena om vi hade mer bostäder och bättre kommunikationer att erbjuda d v s en hållbar struktur baserad på analyser och långsiktiga planer som är sanktionerad över partigränserna. Under tiden vi hade majoritet tillsammans med (S) tog vi beslut i den riktningen. Efter majoritetsskiftet ser vi nu med oro på den tydliga kursändring som sker och där (S) hörsamt tycks anpassa sig till (M). Ett aktuellt exempel som vi vill lyfta i dagern är byggnationen på Kalkhagsvägen, snett mitt emot Asylenparken.

Den nya majoriteten sade i sin avsiktsförklaring i juni i år att VFAB:s uppdrag att uppföra hyresrätter på Kalkhagsvägen låg fast. Tomten på Kalkhagsvägen var för bolaget ett strategiskt förvärv när den köptes från kommunen och VFAB:s styrelse planerade att bygga ca 30 centrala lägenheter med hög tillgänglighet på platsen. Äntligen skulle man kunna minska kön om f n ca 1 000 hushåll. Helt plötsligt ändrade majoriteten sig efter sommaren, utan att rådgöra med bolagets styrelse. Istället för att bygga lägenheter till en bred allmänhet avser majoriteten att utlysa en markanvisningstävling och sälja tomten till en privat aktör med syfte att bygga boende för ålder 70+ med ”hotelliknande miljö”. Konsekvensen skulle bli att kommunen subventionerar verksamheten med diverse tjänster till en kostnad av 600 000-800 000 kronor per år. Frågan är så viktig för M+S+MP att man tvingar VFAB:s styrelse att sälja tillbaka tomten, genom ägardirektiv, och kickar styrelsen.

I Konsensus vill vi att VFAB skall få behålla tomten och bygga lägenheter för blandat boende till de många som står i kö. Vi tror inte på segregerat boende och anser inte att vi skattebetalare ska subventionera hotelliknande boenden som privata aktörer driver. Tvärtom vill vi medverka till att stärka VFAB:s roll som allmännyttigt bostadsföretag. VFAB är välskött med en kunnig och professionell personal och undersökningar visar att de boende har hög nöjdhetsgrad. För att uppnå en bättre underhållsplanering har det även rått politisk enighet om att organisera kommunens fastigheter närmare VFAB. Nu avser majoriteten att stoppa också det. Risken ökar att de utdragna processerna fortsätter. Hur lång tid har det inte tagit att få till handikappanpassning av Sporthallens omklädningsrum och att få vissa Petrus Magni lokaler renoverade? Istället för att förbereda kommunen för framtid och expansion håller majoriteten fast vid gamla strukturer.

Konsensus vill långsiktigt och hållbart Ta hand om, Utveckla och Skapa nytt. Tyvärr visar den politiska majoriteten i Vadstena väldigt lite av detta just nu. Istället har de fastnat i maktbegär med spontana beslut på dagordningen.

/Konsensus – för Vadstenas bästa

Frida Edholm Oppositionsråd, ersättare VFAB

Eva Mattsson, ledamot VFAB

Bengt-O Petersson Gruppledare, ledamot VFAB

Publicerad 30 November 2017 10:16

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag