Ökat spår av narkotika i avloppsvattnet

Av
Pernilla Alsen

Pernilla Alsen

ÖSTERGÖTLAND. Droger som cannabis, amfetamin och kokain finns och används över hela länet. Det visar provresultaten från årets mätningar av narkotikaspår i avloppsvattnet. Till att börja med, under 2014, testades metoden att mäta narkotikaspår i avloppsvatten bara i en östgötsk kommun. Under förra året genomfördes mätningar i tolv av länets kommuner och i år har samtliga kommuner deltagit vid tre provtillfällen. Årets resultat visar dels att det brukas narkotika i alla länets kommuner, men också att siffrorna ökat i jämförelse med förra året i de flesta kommuner. Vanligast förekommande är cannabis, men även spår av amfetamin och kokain återfinns i varierande omfattning över hela länet. Mätningarna säger inget om hur många som använder narkotika i respektive kommun visar endast på hur många doser per 1 000 invånare som finns i avloppsvattnet. Det innebär att det inte heller går att utläsa något om ålder eller kön på användarna. – Det stora antalet narkotikadoser är så pass omfattande att det troligtvis finns grupper i samhället som använder narkotika och som sannolikt är okända för myndigheterna. Det är av yttersta vikt att kommuner, Polismyndigheten, Region Östergötland och Länsstyrelsen fortsatt arbetar aktivt för att nå det nationella och regionala målet om ett samhälle fritt från narkotika, säger Lotta Hjalmarsson Österholm, länssamordnare för det ANDT-förebyggande arbetet på Länsstyrelsen Östergötland. Den kommun där cannabisanvändandet ökat allra mest är Vadstena, där antalet doser fler dubblats. Förra året uppmättes 13 doser per 1000 invånare och i år är motsvarande siffra 57 doser.

Publicerad 02 December 2017 12:00

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag