De ska filma Vättern – under ytan

Dokumentären ska kartlägga problemområdena och påvisa utsläppens påverkan på ekosystemet

ÖSTERGÖTLAND.

Nu ska Vättern filmas under ytan. Föreningen Vätternfonden har beviljats pengar för att göra en dokumentärfilm och kartlägga problemområden och visa hur sjön mår under vattenytan.

Vätternfonden är en ideell förening som bildades under förra året. Nu har föreningen beviljats 1,5 miljoner kronor i ekonomiskt bidrag från stiftelsen Jochnick Foundation för att göra en dokumentärfilm om hur Vättern mår under ytan.

– Det ringde en stor varningsklocka när sjöns feta fisk visade sig innehålla så passa höga halter av dioxiner att det riskerar att ge fosterskador om en gravid kvinna åt av fisken, säger Andreas Vos som är projektledare för Vätternfondens arbete med dokumentärfilmen.

Det mesta av filmandet kommer att ske med hjälp av en undervattensrobot, ROV Pro 4 Submersible, för att man ska kunna se hur bottenförhållanden ser ut och för att även kunna filma i de djupaste områdena. Men provtagningarna kommer att ske med hjälp av dykare och därför vill nu föreningen komma i kontakt med lokala dykare och dykarklubbar runt Vättern för att få hjälp.

Vätternfonden har även uppmanat allmänheten att höra av sig med information om olika områden och just nu pågår arbetet med att intervjua människor som tror sig veta om problemområden för fullt.

– Men vi vill också komma i kontakt med människor som har lösningar på problematiken och alla som kan ha lösningar är mer än välkomna att höra av sig.

Projektet är ett samarbete mellan Vätterfonden och föreningen Aktion Rädda Vättern. Ett brett politiskt stöd finns också ifrån flera kommuner runt Vättern för projektet.

–Deras kunskap och deras kontaktnät är det som möjliggör projektet.

Dokumentärfilmen ska visa hur det ser ut under Vätterns yta och dokumentera hur sjön egentligen mår och hur alla utsläpp påverkar ekosystemet.

– Våran målsättning är att den ska visas på SVT.

Publicerad 01 February 2018 08:00

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag