Wifolka Gymnastikförening i Mantorp har utsetts till årets fritidsförening i Mjölby kommun. Priset, 3000 kronor, ska eventuellt användas till en ny satsbräda. Här är det Tilda Olsson som hoppar. Kristin Kellander (t.h.) och Karin Ström hjälper till.

Wifolka Gymnastikförening i Mantorp har utsetts till årets fritidsförening i Mjölby kommun. Priset, 3000 kronor, ska eventuellt användas till en ny satsbräda. Här är det Tilda Olsson som hoppar. Kristin Kellander (t.h.) och Karin Ström hjälper till.

Wifolka en vinnande förening

”Gymnasterna är överlyckliga”

Av
Pernilla Alsen

Pernilla Alsen

IDROTT Wifolka gymnastikförening i Mantorp har utsetts till årets fritidsförening. Det är kultur- och fritidsnämnden i Mjölby kommun som årligen delar ut priset och ett stipendium på 3000 kronor.
– Vi är såklart jätteglada och väldigt stolta. Det är många års arbete som vi nu ser resultatet av och det är häftigt att befinna sig i den här "medgångssnurren " där framgång föder framgång, säger Kristin Kellander, en av föreningens gymnastikledare.

Östgötatidningen uppmärksammade i början av december föreningen och gymnastikgrupperna som leds av Kristin Kellander och hennes syster Anna. Wifolka gymnastikförening har vuxit enormt de senaste åren och för tillfället deltar ett hundratal barn och ungdomar i gymnastikgrupperna.
Stipendiumpengarna är välkomna och kommer att användas till att köpa en ny satsbräda eller till träningsoveraller, berättar Kristin Kellander.
– Gymnasterna är överlyckliga. Nu känner vi oss mer peppade än någonsin att dra igång en ny gymnastiktermin.
Samtidigts utsågs Sya hembygds- och fornminnesförening till årets kulturförening, bland annat för sin roll som kulturbärare i kommunen.

MOTIVERINGEN: Wifolka Gymnastikförening engagerar i växande takt ett stort antal människor, som deltar i olika former av gymnastikövningar. Förutom gymnastikgrupper från 5-årsåldern (rättelse: 3-årsåldern), en ungdomsgrupp och motionsgympa för vuxna bedriver föreningen lägerverksamhet samt deltar i olika tävlingar och diverse uppvisningar. Föreningen bidrar i hög grad till ett brett och varierat idrotts- och motionsutbud framförallt i Mantorpsområdet, vilket ger invånarna stora möjligheter till en aktiv friskvård. Föreningens framgångar beror i hög grad på en ledarstab, som på ett föredömligt sätt och med stort engegemang genomför de olika aktiviteterna.

Publicerad 29 December 2010 08:56