Specialistvård för okänd sjukdom erbjuds i Mjölby

”Svårt sjuka patienter från hela landet kommer hit”

Av
Pernilla Alsen

Pernilla Alsen

HÄLSA. Trots att drygt 40 000 svenskar har sjukdomen ME är den nästan helt okänd, både inom vården och för allmänheten. Nu vill läkaren Anders Österberg öka kunskapen för att fler ska kunna få hjälp.

Anders Österberg är specialistläkare inom neurologi och jobbar på Gotahälsan i Mjölby. Under det senaste året har han varit i kontakt med ett stort antal patienter som han kunnat ge diagonsen Myalgisk Encefalomyelit (ME). Många av dem har varit svårt sjuka i över 10 år .

Stor okunskap råder
– Patienterna har kommit från hela landet och de flesta har varken fått hjälp eller förståelse tidigare eftersom så få som känner till ME, säger Österberg, en av få läkare i landet med kunskaper kring den neurologiska sjukdomen ME.
Sjukdomen är klinisk, vilket betyder att det inte går att påvisa den med hjälp av provtagning.
– Det finns en stor okunskap och forskningen har inte kommit så långt som man skulle önska. Men det är en internationellt erkänd sjukdom sedan många år till baka.
Man vet heller inte varför sjukdomen uppstår och det finns idag inga botemedel. Bara mellan 5 och 10 procent av de drabbade blir friska.

Minnet försämras

Österberg förklarar sjukdomstillståndet som att patienten är fullständigt utmattad, många beskriver det som en svår influensa. Skillnaden är att den inte går över. Vanligt är också att man får besvär som försämrat minne, koncentrationssvårigheter och problem med att utföra de mest enkla vardagssysslorna.
– Många orkar inte sköta sitt hem, eller ens sin hygien. De kan, men de orkar inte. Energin finns inte i kroppen, förklarar Österberg.
I Sverige kallas sjukdomen också för kroniskt trötthetssyndrom, något som Anders Österberg ogillar.
– Det skapar missuppfattningar och en del anser att "trötta, det är vi alla ibland". Det här är något helt annat, kroppen har omfattande störningar.
På Gotahälsan i Mjölby jobbar man nu för att kliniken ska få ett vårdavtal med landstinget så att fler ska få möjlighet till rätt vård.
– Det behövs verkligen eftersom så många är sjuka. Bara i Östergötland kan det finnas omkring 2000 personer med ME.
Trots att det inte finns någon generell behandling som botar sjukdomen helt finns det behandlingsvägar att prova som kan fungera för den enskilda patienten, menar Österberg.

Ingen sjukersättning

– Och så handlar det om att få ett sjukintyg. Flera av de drabbade har inte haft någon sjukersättning eftersom de inte kunnat få någon diagnos.
Han berättar att många av patienterna inte blivit trodda när de varit i kontakt med Försäkringskassan eller andra myndigheter.
– Det är naturligtvis en lättnad som sjuk att få en förklaring till att man mår så dåligt som man gör.

Publicerad 18 October 2011 09:16

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag