– Det är bättre att sätta ett fåtal regler och lite rymligare ramar och hålla sig till dem, menar Lars Murling behandlingssekreterare på Växthuset i Mjölby. Foto: Pernilla Alsén

– Det är bättre att sätta ett fåtal regler och lite rymligare ramar och hålla sig till dem, menar Lars Murling behandlingssekreterare på Växthuset i Mjölby. Foto: Pernilla Alsén

Bra föräldrar kan bli ännu bättre

”Viktigt att vara lyhörd och att se sitt barn”

Av
Pernilla Alsen

Pernilla Alsen

FÖRÄLDRASKAP. En bra förälder kan bli ännu bättre. Det menar Lars Murling, en av ledarna i de föräldrakurserna som Mjölby kommun regelbundet arrangerar.
– Vi erbjuder ett generellt föräldrastöd till alla föräldrar. En bra förälder kan alltid bli bättre och utvecklas, säger Lars Murling, förste behandlingssekreterare på Växthuset i Mjölby.
Växthuset är Omsorgs- och socialförvaltningens enhet för råd och stöd till barn, unga och familj. De kostnadsfira kurserna, som även erbjuds till boende i Boxholms kommun, är för föräldrar med barn mellan 1 och 18 år.

Kärlek och samvaro

Föräldrakurserna är uppdelade i olika åldersgrupper och efter olika inriktning.
Huvudsyftet med dem alla är att skapa ett varmt samspel och god kommunikation mellan barn och föräldrar.
– Störst är intresset bland småbarnsföräldrarna, de grupperna är lättast att fylla, säger Lars Murling som har många års erfarenhet av föräldrastöd.
Något som ofta kommer på tal när man pratar föräldraskap är gränssättningar.
– Men vi lägger inte fokus där. Utgångspunkten är istället saker som samvaro, kärlek, uppmuntran och förutsägbarhet.
Murling berättar om föräldraskapets fyra ben; visa kärlek, vara med, visa vägen, välja strider. Han förklarar att föräldraskapet i mångt och mycket handlar om att skapa ett förtroendekapital, då kommer mycket annat på köpet. Han liknar det vid en bank.
– Ju mer du som förälder investerar i ditt barn desto lättare blir det att lösa konflikter och hantera de problem som uppstår.

Sju minuter per dag

– Sen ska man förstås som förälder även sätta gränser och ramar, men de bör inte vara för snäva. Många sätter för mycket gränser och säger nej för ofta i tron att det gynnar barnet, menar Murling.
I snitt ger vi våra barn blygsamma sju minuters odelad uppmärksamhet per dag, berättar han.
– Du vet, oftast gör man något annat samtidigt; lagar mat, kollar mobilen eller tömmer soporna medan du frågar dina barn hur de haft det i skolan. Det är inte så ofta som man riktar all sin uppmärksamhet mot barnet.
Den här delade uppmärksamheten, att inte bli allt för påträngande kan dock vara en fördel när det gäller ungdomar, menar Murling.
– Ja, det är ofta att föredra, om man ska kommunicera med sin tonåring, att man att kör bil eller ser på tv samtidigt.

Bekräftelse är viktigt

Att i bara några rader sammanfatta hur man blir en ?bra förälder? är förstås omöjligt, men Lars Murling framhåller några viktiga saker:
– Man bör som förälder vara öppen för sina egna känslor och värderingar och man bör reflektera över saker snarare än att ha åsikter. En bra förälder är lyhörd och bekräftar att de ser sitt barn.


FAMILJECENTRALEN
Växthuset står tillsammans med Landstinget BVC och Svenska kyrkan bakom Familjecentralen, som en förmiddag i veckan arrangerar träffar för barn och föräldrar i Skänninge församlingshem, Mjölby prästgård och Kyrkans hus i Mantorp.

Föräldrakurser:

Småbarnsliv (1-3 år) Ska ge en djupare förståelse för barnets temperament och personliget och ge verktyg att hantera olika vardagssituationer. Cope (2-12 år) Målet med kursen är att tillsammans med andra föräldrar lära sig att förstå sitt barn och utveckla sin föräldraförmåga. Komet (12-18 år) Riktar sig till föräldrar som upplever att tonårstiden präglas av konflikter, bråk m.m. Föräldrastegen (13-17 år) Kunskapsbyggande program som syftar till att ge information kring teman som bland annat alkohol, droger och stress.

Publicerad 29 January 2013 06:00