Vem blir årets kulturstipendiat?

Av
Pernilla Alsen

Pernilla Alsen

VADSTENA. Det årliga kulturstipendiet i Vadstena är en mångårig tradition som har delats ut sedan sluten av 1970-talet. Nu efterlyser Vadstena kommun nya kandidater som kan bli aktuella för årets kulturstipendium.

Kulturstipendiet, som är på 25 000 kr och delas ut av kultur- och utbildningsnämnden, är avsett att stödja och uppmuntra insatser av såväl kulturaktörer som personer i övrigt som på något sätt har berikat Vadstena kommuns kulturliv. I första hand delas stipendiet ut till kommuninvånare.
På kommunens hemsida kan man läsa om urvalsprocessen:
”Vid val av stipendiat beaktas jämställdhet och mångfald. Vadstena kommun tar också hänsyn till de perspektiv som uppmärksammar hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan etnicitet, funktionshinder, klass, kön, religion och sexualitet.”

Stipendiet delas under 2017 ut under Kulturveckan som infaller vecka 10.
Den som har ett förslag på stipendiat ska lämna detta skriftligen till kultur- och utbildningsnämnden senast den 10 februari.

Tidigare stipendiater:

1979 Ingrid Maria Rappe
1980 Gunnar Sträng
1981 Rolf Erixson
1982 Jan Gustavsson/Jorun Svensk
1983 Per Edqvist/Karl-Göran Eklund(avstår)
1984 Birgittasystrarna
1985 Birger Edlund/Hildur Kratz
1986 Gunnar Storm/Gunnar Samuelsson
1987 Karl Hjalmarsson/Sören Niklasson
1988 Astrid Lande
1989 Hans Lindström
1990 Jan Johansson/Berit Johansson
1991 Nils Engström
1992 Barbro Gustafsson
1993 Teatergruppen strålarna
1994 Anders Peterson/Bertil Wallberg
1995 Vadstena Folkhögskola
1996 Cantuskören
1997 Sven-Ola Svensson
1998 Johan Kronquist/Jesper Lindblad
1999 Dag Källman
2000 Hans Lundberg
2001 Ingrid Haking Raaby
2002 Vadstena Jazz
2003 Anna Forsling och Ida Olai
2004 Torsten Holmberg
2005 Birgitta och Lars Olai
2006 Comedigruppen
2007 Sanna Holmqvist
2008 Rune Lemon
2009 Cathrin och Johan Hesselstrand
2010 Suzanne Möller
2011 Hans Bengtsson
2012 Annagreta Grandin
2013 Martin Hellström/Johan Martinsson
2014 Rasmus Sköld
2015 Marianne Anderson
2016 Claes Westling

Här kan du lämna ditt förslag:

kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se
eller
Vadstena kommun
Klosterledsgatan 35
592 80 Vadstena

Publicerad 04 January 2017 11:00

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag