Snöröjningen – så funkar det

Av
Pernilla Alsen

Pernilla Alsen

SNÖRÖJNING. Nu har vintern, åtminstone för stunden, återvänt till länet och stora delar av landet. I samband med snöfall funderar många på när, var och i vilken omfattning snöröjningen kommer att ske. Mjölby kommun reder ut begreppen på sin hemsida.

Var ansvarar kommunen för snöröjning och halkbekämpning?
Kommunen ansvarar för gator i tätbebyggt område, i Mjölbys fall handlar det om 162 kilometer gator och 105 kilometer gång- och cykelvägar. Totalt snöröjs 1 600 000 kvadratmeter. För större vägar och leder ansvarar Trafikverket och småvägar på landet hör ofta till vägsamfälligheter.

Vilket ansvar har fastighetsägaren?
De som har en gångbana vid sin fastighet är skyldiga att röja och halkbekämpa där – detta gäller såväl villaägare som ägare av hyresfastigheter. Snön ska läggas upp på den egna tomten och får inte kastas ut på gatan.
Tänk på brevbäraren, tidningsbudet och sopbilen: skotta bort snön ungefär två meter på var sida om postlådan och håll vägen fram till ditt sopkärl skottad och sandad.

När påbörjas snöröjningen?
Kommunen börjar ploga när snön är fem centimeter djup. Först tar man gång- och cykelvägar. Platser som resecentrum i Mjölby och Mantorp är också högt prioriterade. Områden runt skolor, äldreboenden eller där det finns verksamhet för personer med funktionsnedsättningar, står också högt upp på listan.

Varför dröjer det så länge innan min gata plogas?
Någon blir alltid först och alltid sist. Det är viktigt att prioritera gator med mycket trafik och bussar. Små villagator står lite längre ner på listan. Kommunen har åtta timmar på sig efter att det slutat snöa att röja gång- och cykelbanor, på torg och på huvud- och bussgator. Huvudröjningen på det övriga väg- och gatunätet ska vara klar senast 32 timmar efter avslutat snöfall.

Hur håller kommunen koll på snöläget?
Via prenumererar på särskilda prognoser från SMHI, dessutom har en arbetsledare jour dygnet runt, veckans alla dagar. Hen kan logga in på särskilda SMHI-konton och kolla väderläget kontinuerligt och åker också ut och inspekterar.

Hur många personer jobbar med snöröjning i Mjölby kommun?
I nuläget finns 17 entreprenörer kontrakterade som kan köra ut med sina traktorer. Entreprenörerna ansvarar för varsitt bestämt område. Kommunen äger också tre egna fordon, en lastbil och två lastmaskiner. Ett tiotal personer arbetar med snöröjning för hand.

Varför ligger det snövallar på trottoarerna?
När det snöar mycket kan man behöva röja flera gånger på samma sträcka under dygnet, då är det ingen idé att skotta trottoarkanter eftersom det så snabbt blir nya vallar. När det slutat snöa går kommunen in och gör vad man kallar efterröjning och tar bort snövallar vid exempelvis trottoarkanter och busshållplatser.

Vart tar den bortröjda snön vägen?
Två snötippar finns i Mjölby, en i Skänninge och en i Mantorp och när man röjer vid grönområden försöker man trycka ut en del snö där.
Vad kan man göra själv för att underlätta snöröjningen?
Det viktigaste, menar kommunens snöröjare, är att följa parkeringsbestämmelserna, om alla parkerar på ett riktigt sätt går det mycket lättare att få undan snön. Man får bara parkera 24 timmar i sträck på samma ställe under vardagar, om inte andra parkeringsanvisningar finns uppskyltade.
Slutligen; vad kostar kalaset?
Mjölby kommun räknar med att 10 timmars snöröjning kostar ungefär 100 000 kronor. En normal vinter går på runt
4 000 000 kronor i snöröjningskostnader. Den snörika vintern 2010 låg kostnaden på 12 000 000 kronor i Mjölby kommun.
 

Publicerad 05 January 2017 08:50

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag