Om nya rättspsyk:

"I världsklass"

VADSTENA. Förra veckan invigdes rättspsykiatriska klinikens nya lokaler i Vadstena. Ett 30-tal nyanställningar kommer att behöva göras när verksamheten växer.

Första byggetappen är nu klar och i förra veckan invigdes de nya lokalerna på rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena.
Det är det nya A-huset med 22 vårdplatser som nu är färdigställt. Inflyttningen skedde redan dagen efter invigningen.
– Det är en stor dag och vi har nu nått målsättningen att skapa den mest moderna, vackra och säkra anläggningen för högspecialiserad rättspsykiatrisk vård i landet, sa regionstyrelsen ordförande Mats Johansson (S) vid invigningen som hölls i den nya idrottshallen.
Även regiondirektör Mats Uddin var på plats under invigningsceremonin som efterföljdes av en guidning, då verksamhetschef Jan Cederborg visade runt i de nya lokalerna.
– Allting är anpassat så man inte ska kunna skada sig själv eller andra, berättar han.

Hit till Vadstena kommer patienter som kräver högsta säkerhetsnivån.
– Men vi kommer inte att uppföra några dubbla 6-metersstängsel här, det blir ett staket på 1,60 meter. All säkerhet och teknik som behövs finns istället inbyggd i huset, säger Cederborg.
Under fyra år har byggnationen pågått och den nya kliniken beräknas vara helt klar under 2019.
I maj ska huvudentrén och motionshusen bli klara och i september nästa byggnad, C-huset, liksom den nya tandläkarmottagningen. Nästa år ska B-huset färdigställas.

I och med nybyggnationen utökas antalet platser från 72 till 86. Vadstenakliniken kommer från och med nästa år att ta emot ytterligare patienter från Jönköpings län och stöttar även andra regioner och landsting vid behov.
Uppemot 30 nya medarbetare ska rekryteras under året.
– Det är en utmaning att hitta personal, men det har löst sig så här långt. Vi har inte haft några större problem med vakanser, säger Jan Cederborg.
Regiondirektör Mats Uddin är både nöjd och imponerad efter rundvandringen.
– Här jobbar man med säkerhet och vård i världsklass, man märker hur genomtänkt allt är, sammanfattar Uddin besöket i Vadstena.

Mats Johansson och Mats Uddin klipper bandet och förklarar den nya kliniken invigd.Foto: Pernilla Alsén

Mats Johansson och Mats Uddin klipper bandet och förklarar den nya kliniken invigd.Foto: Pernilla Alsén

Blåsensemblen Wetterblecket stod för underhållningen.

Blåsensemblen Wetterblecket stod för underhållningen.

Byggfakta:

  • Planeringen påbörjades 2007.
  • Första spadtaget togs i december 2012.
  • Beräknas vara helt färdigt 2019.
  • I maj ska entré- och motionshusen färdigställas. I september C-huset och tandläkarmottagningen.
  • 2018-2019 färdigställs B-huset, stabsdel 2, lokaler för sysselsättning och godsmottagning.
  • Fr.o.m. januari 2018 tar kliniken emot ytterligare patienter från Region Jönköpings län. Kliniken stöttar också andra regioner och landsting runt om i landet vid behov.
  • Antalet vårdplatser på den nya anläggningen har utökats till 86 från tidigare 72 platser.
  • Mellan 20 och 30 nya medarbetare ska rekryteras under året.
  • Total kostnad för bygget: ca 800 miljoner kronor

Publicerad 09 March 2017 09:49

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag