Kort väntetid för relationer i kris

"Högst tryck efter jul och sommar”

Av
PERNILLA ALSÉN/TINA ANDERSSON/SARAH BERNSHED

FAMILJETERAPI. När en relation är i kris kan den kommunala familjerådgivningen bistå med hjälp i form av samtal med en familjeterapeut.

I vissa kommuner kan väntetiden vara så lång som tre månader. Men så lång tid ska det inte behöva ta, menar Lena Silfver som är enhetschef för Individ- och familjeomsorgen i Vadstena.
– Samtal ska erbjudas skyndsamt, man bör erbjudas en första tid inom en till tre veckor, säger hon.

I Boxholm, berättar enhetschef Anna Bengtsson, har väntetiden senaste året varierat från ett par veckor upp till fem, beroende på belastning.
I Motala har man ett ganska konstant tryck, berättar Christina Simenov, enhetschef för Individ- och familjeomsorgen i Motala kommun.
– Just nu håller vi oss kring två veckor. Det är efter ledigheterna på sommaren och kring jul som kontaktsökandet till familjerådgivningen är som störst och då växer köerna.
I Ödeshög är kön till familjerådgivningen sällan särskilt lång.
– Vi har ännu ingen kö utan har kunnat erbjuda de par som hör av sig till oss tid ganska direkt. Med den tillströmning som är kan det tänkas bli någon eller några veckors väntetid så småningom, säger familjerådgivare Lena Josefsson.

Inom Sveriges kommunala familjerådgivare har man satt en gräns på två veckor för vad som är en rimlig väntetid.
Varför är det viktigt att hålla väntetiderna nere?
– Gäller det en akut kris, som till exempel otrohet, säger det sig självt att man behöver snabb hjälp. Går man för länge med problem i relationen är risken att man till slut enbart pratar med varandra utifrån besvikelse och då kan det redan vara för sent att rädda relationen, säger Annika Lindén, ordförande i föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare.

Att få snabb hjälp är också viktigt utifrån ett barnperspektiv, menar Lindén.
– Det är helt avgörande för barn hur föräldrar tar tag i sina problem. För även om det är väldigt kloka föräldrar kan problemen ändå påverka barnens miljö, säger hon.

Under 2016 genomförde familjerådgivningen i Mjölby 150 samtal och i Motala 290 under samma tid. I Vadstena hölls 60 samtal, I Boxholm 48 och i Ödeshög var motsvarande siffra 57.
Gemensamt för samtliga kommuner är att de flesta som söker hjälp hos familjerådgivningen är sammanboende par, i åldrarna 30 till 39 år, som har haft en relation i mellan 5 till 9 år och som har barn i åldrarna 7 till 12.

Publicerad 15 March 2017 06:00

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag