Psykisk ohälsa ökar bland unga östgötska kvinnor

ÖSTERGÖTLAND

. Under två år, 2015-2016, har en befolkningsstudie om psykisk hälsa genomförts i Östergötland, Jönköping och Kalmar . Svaren visar att de flesta mår bra, men att psykisk ohälsa har ökat bland unga kvinnor i Östergötland.

Bakom studien, som genomförts bland personer i åldrarna 18-44 år, står Sydöstra sjukvårdsregionen. Syftet har varit att kartlägga självrapporterad psykisk hälsa, analysera skillnader mellan olika grupper i befolkningen, beskriva om och hur personer söker vård för psykiska besvär samt hur nöjd man är med den vård man har fått.

En liknande studie genomfördes i Östergötland 2002 i åldrarna 18-84 år och därför kan nu östgötarnas psykiska mående jämföras över tid. Några större förändringar framkommer dock inte.

– De flesta i den Sydöstra sjukvårdsregionen har en god psykisk hälsa, men det finns grupper som mår sämre och nu är det viktigt att ta reda på varför och hur vården kan möta upp, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

Exempelvis uppger mer än varannan ung kvinna (53 procent) i åldern 18-24 år att de har psykiska besvär i någon utsträckning. För Östergötlands del framgår att den psykiska ohälsan har ökat för både kvinnor och män. Störst är ökningen för gruppen 18-24 år. Även känslan av stress har ökat i alla åldersgrupper.

Det är lika vanligt att söka vård för psykiska besvär som att avstå från att göra det, trots att man upplever ett vårdbehov. Den vanligaste orsaken till att inte söka vård för psykisk ohälsa i sydöstra sjukvårdsregionen är att man inte vill framstå som psykiskt sjuk. Resultatet visar också att de med färsk erfarenhet av vård för psykiska besvär har störst förtroende för att vården skulle kunna hjälpa dem igen. Också andelen som är nöjda med den hjälp de har fått har ökat.

Totalt har 6 799 personer svarat på enkäten.

Publicerad 11 December 2017 14:00

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag