Hundratals varslas på Migrationsverket

ÖSTERGÖTLAND

. Migrationsverket varslar personal motsvarande 250 medarbetare i hela region Öst.– Hur många personer som i slutänden kommer att sägas upp är det för tidigt att säga. Det är först efter förhandlingarna på central nivå som vi vet det, säger regionchef Caroline Henjered.

Neddragningarna påverkar samtliga Migrationsverkets verksamhetsorter i regionen, men i varierande utsträckning.

– Vi har sett vikten av att finnas kvar på samtliga orter och har därför beslutat om att vara det, men med mindre enheter. Med ett väl utvecklat lokalt och regionalt samarbete skapar vi därmed goda förutsättningar för att snabbt kunna ställa om och värna kompetensen, säger Caroline Henjered i ett pressmeddelande.

Caroline Henjered

Caroline Henjered Foto: Pressbild

I Norrköping avvecklas asylprövningen och en av de två mottagningsenheterna. Det som kommer att finnas kvar här efter omorganisationen är medborgarskap, tillstånds- och arbetstillståndsenheterna och det kommer även att utökas med fler enheter i Norrköping; det nationella servicecentret samt regionens ledning och kansli. Här finns även ett flertal funktioner som inte tillhör den operativa verksamheten inom Migrationsverket och som inte påverkas av det aktuella varslet. Dessa kan dock komma att påverkas av Migrationsverkets övergripande omställningsarbete längre fram.

I Jönköping avvecklas det lokala servicecentret och asylprövningen. Orten får däremot två tillståndsenheter och en mottagningsenhet. I Flen avvecklas en av de två asylprövningsenheterna och mottagningsenheterna.

Nu fortsätter de centrala förhandlingarna parallellt med den regionala dialogen.

− Vi vill fortsätta förhandlingarna så snabbt som möjligt för att kunna ge besked till våra medarbetare. Ju längre tid som går utan att vi anpassar oss efter regionens budget, desto mer ansträngd blir vår situation, säger Caroline Henjered.

De asylsökande har blivit färre. Migrationsverket fortsätter därför att planera för en minskad organisation inom asylprövning och mottagning under 2018 och framåt. Region Öst omfattar Jönköpings län, Östergötlands län och Södermanlands län.

Om Migrationsverket

Migrationsverket har idag cirka 2 000 medarbetare inom asylprövningen och 1 900 medarbetare inom mottagningen. I december 2018 är avsikten att antalet ska ha minskat till 770 medarbetare inom asylprövningen och 900 inom mottagningen. Verksamheten inom avdelningarna för förvar och förvaltningsprocess kommer att förstärkas under 2018.

Publicerad 03 January 2018 16:43

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag