Dags att utse årets kulturstipendiat

VADSTENA

. Det har blivit dags att nominera någon eller några till årets Kulturstipendium i Vadstena.

Kulturstipendiet är på 25 000 kr och delas ut av kultur- och utbildningsnämnden. Stipendiet är enligt beskrivningen på kommunens hemsida "avsett att stödja och uppmuntra insatser av såväl kulturaktörer som personer i övrigt som på något sätt har berikat Vadstena kommuns kulturliv".

I första hand delas stipendiet ut till kommuninvånare.Vid val av stipendiat beaktas jämställdhet och mångfald. Vadstena kommun tar också hänsyn till de perspektiv som uppmärksammar hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan etnicitet, funktionshinder, klass, kön, religion och sexualitet.

Kulturstipendiet kommer att delas ut under Kulturveckan som arrangeras vecka 10.

Den som vill lämna förslag till stipendiat kan göra det skriftligen, via post, eller elektroniskt till kultur- och utbildningsnämnden senast den 31 januari 2018.

Nomineringarna skickas till:

kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se

eller

Vadstena kommun

Klosterledsgatan 35

592 80 Vadstena

Publicerad 08 January 2018 15:33

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag