Historikern som lever i nuet

Kalle Bäck är historiken som oftast hoppar över det där med kungligheter och stora krigsslag. I stället fokuserar han på "vanligt folk", svärmödrar och historiska dassbesök.

Kalle Bäck från Trehörna är professor i historia, författare och en populär föreläsare. Han har skrivit ett tiotal böcker, om bland annat olika levnadsöden, svenska torp, dassets historia, mat och dryck och myten om den besvärliga svärmodern. Böcker som också ligger till grund för hans föreläsningar. Bäck är nämligen en flitig föreläsare, han har flera uppdrag i veckan och reser runt i hela södra Sverige.

– Jag brukar kalla mig för handelsresande i historia, säger han.

Intresset för historia började tidigt, redan som riktigt liten hemma på bondgården söder om Ödeshög.

– Min pappa berättade för mig om Lysings härads avrättningsplats som låg där. Det där fascinerade mig, jag kunde se galgarna framför mig, det var spännande, säger Kalle Bäck.

Fascinationen över avrättningsplatsen gjorde att han blev nyfiken och senare tog han reda på mer om Annika Svensdotter, den sista som avrättades här på 1770-talet. Historieintresset var väckt och har aldrig lämnat honom sedan dess.

Men det stod ett tag och vägde mellan politik och historia, berättar Bäck som läste både statsvetenskap och historia på universitetet. Som ung var han engagerad i såväl kommun- som landstingspolitik.

– Men jag kom till ett vägskäl. Jag doktorerade och hade en stor familj hemma i Trehörna. Skulle jag fortsatt med politiken också hade jag bara gått omkring med dåligt samvete, så jag avsade mig alla politiska uppdrag.

Sedan mitten av 1980-talet har Kalle Bäck arbetat på Linköpings universitet, där han både undervisat och forskat. Bäck berättar hur han sett intresset för historia variera kraftigt över tid. Under 70-talet, då han själv började studera, var intresset ganska ljumt för att på 80-talet bli stort igen.

– Vi kunde ha 1400 sökande till en kurs med 30 platser, säger han.

Kalle Bäck menar att den bild som ibland målas upp, att vi svenskar blivit historielösa, inte stämmer. Bland annat hänvisar han till det stora engagemang som finns i många hembygdsföreningar runt om i landet och lyfter också fram det stora intresset för släktforskning. Bäck gissar att vi till viss del har tv-program som "Historieätarna", "Vem tror du att du är?" och "Det sitter i väggarna" att tacka för detta.

Kalle Bäck menar att historia är viktigt på flera plan.

– Det gör det lättare att begripa världen om man har ett historiskt perspektiv. Vilket underlättar om man ska lösa eller förhindra konflikter, till exempel. Eller om man ska förstå varför det kan uppstå kulturkrockar.

Han lyfter samtidigt ett varningens finger för att historien kan användas och återberättas på fel sätt, vilket ibland utnyttjas av exempelvis nationalistiska rörelser.

– Det måste vi vara uppmärksamma på. Det gäller att använda historien på det goda sättet och inte missbruka den – där har vi som historiker ett ansvar att säga "så var det inte".

Att "det var bättre förr" håller inte Kalle Bäck med om.

– Jag skulle aldrig vilja byta bort någon av mina dagar på 2000-talet mot historisk tid. Vi har det bättre på nästan alla sätt jag kan komma på än vad man haft någon gång historiskt.

Utöver föreläsningarna, som han gärna fortsätter med, vill Bäck ha tid för att resa och umgås med sina barn och barnbarn. Det finns inga konkreta planer just nu, säger han, på att skriva en ny bok eller starta upp ett större forskningsprojekt. Samtidigt börjar han redan i nästa andetag att prata engagerat om att han gärna skulle vilja titta närmare på kökets historia.

– Men just nu kan det räcka med att åka ut och hålla lite föredrag, jag har inga problem att fylla mina dagar. I den meningen lever jag mycket i nuet, även om jag är historiker.

Personligt

Namn: Kalle Bäck

Ålder: 69

Bor i: Trehörna

Gör: Föreläsare, historiker och författare

Familj: Fru, fyra döttrar och nio barnbarn

Förebilder: Anwar Sadat och Nelson Mandela, två personer i nutidshistorien som var flexibla företrädare och föredömen som vågade bryta ny mark.

Tipsa oss!

Vem skulle du vilja läsa om i Östgötatidningen? De flesta har något att berätta, hör gärna av dig med tips om intressanta personer att intervjua. Mejla: pernilla.alsen@ostgotatidningen.se

Publicerad 13 March 2018 00:00