Annicki Oscarsson och kostchef Espen Rognstad i samtal med Sandra Johansson och Spomenka Magic på Solgårdens kök, där man lagar mat till både skola och äldreomsorg.

Annicki Oscarsson och kostchef Espen Rognstad i samtal med Sandra Johansson och Spomenka Magic på Solgårdens kök, där man lagar mat till både skola och äldreomsorg. Foto: Pernilla Alsén

Närproducerat i fokus i Ödeshög

ÖDESHÖG.

Målet sattes till 30 procent närproducerade livsmedel år 2020. Ett mål som snart uppnåtts, enligt kommunens kostchef Espen Rognstad.

Av
Pernilla Alsén

I Ödeshög fokuserar man på att i möjligaste mån servera närproducerad mat till kommunens förskolor, skolor och äldreboende. Enligt den kostpolicy som antagits ska 30 procent av livsmedlen i de offentliga måltiderna vara närproducerade år 2020. Ett mål man nästan nått redan nu, enligt kommunens kostchef Espen Rognstad.

– Det är i alla fall nära, jag räknar med att vi når det under året, säger han.

Receptet till framgång är bland annat att man vid leverantörsupphandlingen gått samman med grannkommunerna Boxholm, Vadstena och Ydre – för att få upp volymerna och få ner priserna. Man har också ställt särskilda krav vid upphandlingen, som bygger på närhet. Som leverantör ska man kunna komma till skolan för att berätta om sin verksamhet och även ta emot studiebesök. På så sätt kopplas kostpolicyn ihop med skolundervisningen i ett koncept som kallas "Från jord till bord".

En av utmaningar med arbetssättet, menar Espen Rongstad, är att det inte är helt enkelt ur ett logistiskt perspektiv att säkerställa att det är rätt matvaror man får tillbaka. Han tar ett exempel med närliggande Alvastra Kungsgård, varifrån man köper kött som först ska gå till slakt, sedan skickas vidare till styckning och paketering för att sedan levereras tillbaka till kommunen. Men nu har man hittat olika vägar för att få processen att fungera, förklarar han.

Kommunalråd Annicki Oscarsson (KD) är stolt över att Ödeshög ligger i framkant när det gäller den närproducerade maten som man valt att fokusera framför den ekologiska, eftersom det sistnämnda ibland kan handla om utländska livsmedel.

– Vi har tagit beslutet i politisk enighet, vilket är positivt, att vi står bakom det här tillsammans, säger Oscarsson.

Publicerad 13 March 2018 00:00