Kulturskolans lokaler stängs efter radonlarm

VADSTENA

. Kulturskolan i Vadstenas stänger vissa av sina lokaler på grund av höga radonhalter.

Nyligen genomförda radonmätningar i Kulturskolans lokaler visar att musikrummen, som är placerade under aulan på Petrus Magni skola, har värden som ligger över det lagstadgade gränsvärdet. Kommunen väljer därför att stänga lokalerna i väntan på nya mätningar.

De kompletterande mätningarna, så kallade korttidsmätningar, kommer att genomföras av Vadstena Fastighets AB och beräknas vara klara i mitten av nästa vecka. Lokalerna kommer att vara stängda tillsvidare i väntan på resultaten.

– Vi har på grund av hälso- och arbetsmiljöskäl tagit beslutet att stänga lokalerna. Vi utarbetar nu både en kort- och långsiktig lösning för vår framtida musikundervisning, berättar Maria Jönsson som är verksamhetschef för Kulturskolan.

Från och med i dag, tisdag, kommer ersättningslokaler på Petrus Magni skola att användas. De elever som normalt har lektioner i källaren kommer att möta upp sin lärare i foajén för att gemensamt gå till den lokal som lektionen ska hållas i. I vissa fall kan lektionerna behöva flyttas till andra tider, men då kommer respektive lärare att höra av sig till beröra elever, meddelar Kulturskolan.

Undervisning i dans och bild & form äger rum i andra lokaler och berörs därför inte av lokalförändringarna.

Frågor och svar om radon

Vad är radon?

Radon finns med några få undantag överallt i marken. Radonhalten i marken är tillräckligt hög för att ge höga radonhalter inomhus. Radon från marken sugs lätt in till inomhusluften beroende på att alla byggnader är konstruerade att ha ett lägre lufttryck inomhus än utomhus. Blå lättbetong i byggnaden eller radon i dricksvattnet kan också vara orsaker till förhöjda radonhalter inomhus.

Hur farligt är radon?

Den dominerande hälsorisken med radon är lungcancer. Risken för lungcancer ökar vid en daglig exponering för höga radonhalter under en mycket lång tid, kanske 15 – 40 år eller mer. Lungcancerrisken hänger främst på hur mycket radon en person sammanlagt exponeras för under resten av sin livstid, främst i hemmet, och om man röker. Rökning ensamt ökar risken för lungcancer kraftigt och exponeras en rökare dessutom för radon blir risken större.

Källa: www.folkhalsomyndigheten.se

Publicerad 20 March 2018 00:00

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag