Nya bostäder byggs i Fornåsa

FORNÅSA. Nu är arbetet påbörjat med att förbereda för nya bostäder i Hycklingeområdet i Fornåsa, ett arbete som beräknas pågå fram till sommaren. Därefter kommer exploatören, Svensk Bostadsproduktion AB, börja sälja och bygga bostäder.

I området är det planerat för nio villatomter, sju av dessa kommer säljas av exploatören medan två går in i kommunens tomtkö. Därutöver planeras ett 20-tal lägenheter, som ska säljas som bostadsrätter.

I samband med detta ska Hycklingevägen breddas och förses med gång- och cykelbana. Det kommer också byggas en ny lokalgata genom det nya området som kommer att ansluta mot Kastanjevägen.

Publicerad 26 March 2018 01:00