Detaljplanerna klara för Varamon

MOTALA

. Nyfiken på hur långt kommunen och Lalandia kommit i sina planer? Snart hålls ett informationsmöte för den som vill veta mer. – Vi är nu redo att visa upp vår vision för ett Lalandia i Motala, säger Thomas Nielsen, projektdirektör Lalandia.

För att möjliggöra etableringen av bad- och semesteranläggningen i Motala har kommunen upprättat fem nya detaljplaner.

Etableringen, som beräknas ge omkring 300 nya arbetstillfällen, är ett samarbete mellan danska Lalandia A/S, Motala kommun och Tillväxt Motala som i december 2016 tecknade en gemensam avsiktsförklaring.

Nu har det blivit dags för kommunen att presentera detaljplanerna, därför bjuds allmänheten in till ett informationsmöte. Innan detaljplanerna kan antas och vinna laga kraft ska de ut på samråd, vilket inleds veckan efter att mötet hållits, 9 april.

– Det finns ett stort intresse för projektet och vi vill ge Motalaborna möjligheten att få se hur långt vi har kommit i processen innan detaljplanerna går ut på samråd, säger Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande Motala kommun.

På mötet kommer samhällsbyggnadsenheten redogöra för arbetet med de fem detaljplanerna och beskriva den fortsatta gången. Representanter från Lalandia kommer att finnas på plats för att presenterar sina tankar och visioner för Varamonområdet.

– Vi är nu redo att visa upp vår vision för ett Lalandia i Motala, säger Thomas Nielsen som är projektdirektör på Lalandia.

Dessutom är tanken att man ska berätta mer om simhallsplanerna, berättar Camilla Egberth.

– Vi kommer att presentera resultatet av vår samverkan kring en kommunal simhall och aquadome.

Efter presentationerna finns det möjlighet att ställa frågor till kommunens och Lalandias representanter.

Tre informationsmöten kommer att hållas 3 april i Teatersalongen, Motala CC/Folkets Hus, med starttiderna klockan 14, 16:30 och 19.

Föranmälan krävs om man vill närvara vid något av mötena – mer information på motala.se.

Vad är en

detaljplan?

• Anger användning av mark- och vattenområden.

• Regleras av Plan- och bygglagen samt Miljöbalken.

• Plankartan – juridiskt bindande dokument.

• Planbeskrivningen – syfte och innehåll.

• Är ett krav inom tätbebyggda områden och ligger till grund för vidare bygglovsprövning

Publicerad 27 March 2018 00:00