Kungen besökte Motala

MOTALA

. I går hölls ett seminarium om fiskefrågor i Motala. Både Carl XVI Gustaf och landshövding Elisabeth Nilsson var på plats och visade sitt intresse.

Av
Pernilla Alsén

Kung Carl XVI Gustaf, som intresserar sig för natur- och fiskefrågor, besökte Motala i samband med det seminarium som hölls här med fokus på fiske.

Bakgrunden är ett Leaderprojekt där lokala vattenråd under ett par år undersökte och beskrev de vandringshinder som upptäckts i Motala ström och delar av Svartån. Det hela resulterade i en omfattande rapport med förslag på åtgärder, vilken i sin tur ledde till Motala kommuns miljöpris 2015.

Förra året beviljades vattenråden medel till ett nytt projekt; Fisketurism i Östergötland, med syftet att återfå saknade naturvärden och stärka övrig fauna i Motala ström. Som exempel nämns storöring, harr, flodpärlsmussla och ål. Dessutom vill projektet på sikt skapa förutsättningar för fisketurism i Motala ström och Svartån samt stärka öring och harr i Vättern.

– Att få tillbaka storöring i vattensystemet är en önskan från projektet. Storöring finns i dag i Sommen där Svartån börjar. Kan man få den att etablera sig i Svartån och sedan i Motala ström kanske vi kan få tillbaka denna i Vättern, säger projektledaren Claes Wadsten.

Publicerad 28 March 2018 09:31